Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Zoals gewoonlijk wordt ook dit voorjaar een inzameling van landbouwfolie gehouden. Alle landbouwers uit Zottegem die over een landbouwnummer beschikken, kunnen hun folie (proper geborsteld en makkelijk handelbaar verpakt) binnenbrengen bij de stedelijke technische dienst aan de Ballingsweg op donderdag 27 mei tussen 9 en 11u30 of op zaterdag 29 mei tussen 7u30 en 12u30. Om praktische redenen wordt gevraagd hiervoor in te schrijven via 09  364 65 15 (tot donderdag 20 mei).

 

  • Met het oog op de organisatie van de speelpleinwerking en twee cultuurkampen tijdens de komende zomervakantie is de stad op zoek naar een buschauffeur en jobstudenten (pleinverantwoordelijke, animatie, kassabeheer). Alle desbetreffende vacatureberichten, voorwaarden en sollicitatieformulieren zijn via de website www.zottegem.be terug te vinden. Wie zich voor een van deze jobs geroepen voelt, kan hiervoor solliciteren tot maandag 31 mei om 12 uur ‘ s middags.

 

  • Periodiek worden over het ganse grondgebied verschillende landbouwwegen onderhouden door een externe firma. Met het oog daarop zijn vijf niet-Zottegemse firma’s aangeschreven voor een prijsofferte (gerekend wordt op een kostprijs van zo’n 24.000 euro). Die landbouwwegen worden daarbij over een breedte van drie meter gefreesd, gecementeerd en daarna genivelleerd en aangetrild.