Geraardsbergen start op 21 mei met Babbelbubbel


Geraardsbergen. Op vrijdag 21 mei 2021 geeft het lokaal bestuur van Geraardsbergen het startschot voor Babbelbubbel. De naam geeft meteen weer waar het project voor staat: anders- en Nederlandstaligen spreken wekelijks in kleine bubbels af voor een leuke babbel. Het onderwerp en de duur van de babbel kiezen de deelnemers zelf, wel wordt er Nederlands gesproken. Babbelbubbel geeft deelnemers uit verschillende culturen de kans elkaar te leren kennen, zorgt voor meer wederzijds begrip en biedt de kans om op een ontspannen manier de Nederlandse taal te oefenen.

Babbelbubbel in detail  

  • Deelnemers spreken wekelijks af met twee of drie.
  • Minstens één persoon is anderstalig en minstens één is Nederlandstalig.
  • Iedereen praat Nederlands.
  • De babbel mag actief zijn (bv. tijdens een wandeling) of net niet (bv. op een bankje). Wel wordt er altijd buiten afgesproken.
  • Deelnemers kiezen zelf waarover ze babbelen. Dagdagelijkse dingen (familie, werk, vrije tijd) zijn de inspiratiebron. Om het makkelijk te maken, krijgt iedere bubbel een bundel met gespreksonderwerpen mee.
  • Deelnemers bepalen zelf hoe lang het gesprek duurt. Er wordt gemikt op een babbel van 1 of 2 uur.
  • Babbelbubbel richt zich tot Nederlandstaligen die open staan voor een culture verrijking en anderstaligen die een minimum aan Nederlands kennen.
  • Deelnemen is gratis.

De verantwoordelijke van Babbelbubbel neemt vooraf contact op met de kandidaten voor een intakegesprekje en matcht hen.

Babbelbubbel versus Babbelonië

Babbelbubbel is een variatie op Babbelonië dat een grotere groep mensen fysiek bijeenbrengt om samen Nederlands te babbelen. Nadat Babbelonië niet meer kon doorgaan door corona werd een online alternatief opgezet. Dit heeft echter niet het gewenste bereik. Babbelbubbel brengt de deelnemers daarom opnieuw echt samen, zijn het in een aangepaste formule.
Kristin Vangeyte, schepen van Samenleving: “Bij Babbelbubbel bouwen de deelnemers een sociaal netwerk uit over verschillende culturen heen. Anderstaligen durven er bovendien makkelijker Nederlands spreken, waardoor ze het ook beter zullen begrijpen. Met Babbelonië hebben we een al een succesverhaal gecreëerd. Ik ben ervan overtuigd dat Babbelbubbel er ook één wordt.” 

Interesse

Geïnteresseerden kunnen bellen of mailen:
marijke.verleyen@avansa-vlad.be – 0498 82 46 15
samenleving@geraardsbergen.be – 054 43 44 84

Babbelbubbel is een samenwerking van het lokaal bestuur van Geraardsbergen, Avansa Vlaamse Ardennen Dender en Agentschap Integratie en Inburgering.