Brakels skatepark komt op de Tirse

Het nieuw skatepark in Brakel zal worden gesitueerd langs de Tirse. Dit is het verdict na een bevraging.
Begin dit jaar organiseerde de gemeente Brakel samen met de jeugdraad een bevraging
over de mogelijke locaties voor het skatepark. Er werden meer dan 200 deelnames
met voorkeuren ingezonden.  Vooreerst werd een overzicht gemaakt van alle locaties. Uit de
deelnames, kwamen de volgende locaties naar voren.
 Speelplein Lepelstraat (Elst)
 Mijnwerkerspad
 Noordhoek
 Volley Saturnus Michelbeke
 Buurt Stella Matutina
 Sint-Franciscusinstituut
 Uitkijktoren
 De Rijdtmeersen – weide Meerbeek-Wielendaal
 Zwembad Posseidon
 De Rijdtmeersen – achterzijde kleuterblokken
 Industrieterrein
 Tennisclub Brakel
 Vierschaar
 Molenhoekstraat
 De Rijdtmeersen – voetbalterrein
 De Rijdtmeersen – huidige locatie skateterrein
 De Rijdtmeersen – parking chalet
 De Rijdtmeersen – schaatsvijver
 De Rijdtmeersen – weide tussen speelplein en chalet
 Tirse
Daarna werden de locaties geanalyseerd aan de hand van een beslissingsboom, namelijk
de praktische en technische vereisten waaraan de nieuwe locatie moet voldoen. De
beslissingsboom bevat vijf punten, namelijk:
1. De locatie is eigendom van de gemeente. Voor die locaties die geen eigendom van
de gemeente zijn; zou een verwerving – zelfs minnelijk – te lang duren.

2. Op de locatie mag gebouwd worden. Leidraad hiervoor is het gewestplan.
3. De locatie is gelegen in het centrum van de gemeente. Een ligging in het centrum
maakt dat alvast een maximum aantal gebruikers op korte afstand van het
skatepark wonen.
4. Op de locatie zijn nutsleidingen beschikbaar. Het skatepark zal bijvoorbeeld ook
moeten voorzien worden van onder andere verlichting en camerabewaking.
5. De locatie beperkt de mogelijkheid op overlast, zowel op visueel vlak als op het
vlak van geluidsoverlast.
Vervolgens werden alle locaties uit de bevraging getoetst aan de beslissingsboom. Zo
vielen enkele locaties af omdat ze geen gemeentelijk eigendom zijn. Dat zijn: gewezen
speelplein Elst (ondertussen verkocht), Mijnwerkerspad, Noordhoek, Volley Saturnus
Michelbeke, Stella Matutina, Sint-Franciscusinstituut, De Rijdtmeersen (weide
Meerbeekstraat – Wielendaalstraat), De Rijdtmeersen (achterzijde kleuterblokken),
Industrieterrein, Tennisclub Brakel, Vierschaar en Molenhoekstraat.
Ook de locatie aan de uitkijktoren (agrarisch gebied) valt af, omdat de locatie niet
vergunbaar is. De locaties die daarna overblijven, zijn: De Rijdtmeersen voetbalterrein,
De Rijdtmeersen huidige locatie, De Rijdtmeersen parking chalet, De Rijdtmeersen
schaatsvijver, De Rijdtmeersen weide tussen speelplein en chalet en Tirse.
De vijf locaties op De Rijdtmeersen en Tirse werden verder onderzocht op basis van de
beslissingsboom. De huidige locatie van het skatepark kon niet behouden worden, gelet
op de bouw van het zwembad. Daarnaast is ook het voetbalterrein op de Rijdtmeersen
niet geschikt, omdat het terrein te dicht komt tegen de huizen van de Meerbeekstraat.
Het terrein behoudt dan ook zijn huidige functie. ( nvdr)Tevens  was  de buurt  niet te spreken over de vorige locatie op de RIJDT en er waren hier een karrevracht  klachten. De Rijdtmeersen terug kiezen zou dat probleem met  de buren zeker niet hebben opgelost.  
De andere locaties op de Rijdtmeersen hebben eveneens een belangrijke functie die dient
behouden te worden. Parking Dam ter hoogte van de chalet heeft een belangrijke functie
als parking voor de vele bezoekers aan het recreatiedomein. De schaatsvijver op De
Rijdtmeersen is een uitermate drassig gebied en heeft een functie voor de
jeugdverenigingen. De weide tussen speelplein en chalet werd recent deels ingenomen
voor het geboortebos. Daarnaast is een markante constructie van een skatepark moeilijk
harmonieus verzoenbaar met de zachte recreatie op De Rijdtmeersen.
Na een grondige analyse op basis van de beslissingsboom is locatie “Tirse” aan de
achterzijde van de nieuwe aan te leggen parking het meest geschikt. De locatie voldoet
aan de gestelde voorwaarden en zorgt voor een beperkte overlast. Ten westen ligt het
gemeentelijk arsenaal, in de oostelijke richting een school met kinderopvang, in het
zuiden loopt een beek loop en in noordelijke richting staan de huizen op meer dan 80
meter.

We schreven dit  al in een bijdrage in een vorige gemeenteraad dat men zou kiezen tussen de Rijdt en de Tirse. De schepen voor sport Marc De Pessemier wou toen de twee  voorkeurlocaties niet vernoemen. Wellicht heeft men nu eieren voor zijn geld gekozen door de geplaagde Rijdt te mijden want dit recreatiepark kwam  de laatste dagen steeds negatief in het nieuws  met heel wat overlast. Op de Tirse is er wellicht meer sociale controle en kan bvb een politiepatrouille gemakkelijker langs rijden.

Reactie van gemeenteraadslid Jan Haegeman (N-VA) : Schepen De Pessemier heeft de mensen voor het lapje gehouden.

Jan Haegeman: “Eigenlijk bijzonder zielig hoe schepen De Pessemier de mensen hier voor het lapje heeft gehouden. Men wist op voorhand dat men eigenlijk hier wou uitkomen. Wie het dossier volgt wéét dat het schepencollege al maanden weet waar het skatepark moest komen (zie mijn vragen in de gemeenteraad op basis van het dossier).
Uiteindelijk hebben nog niet eens 8% van de mensen die deelnamen aan de enquête deze locatie aangevinkt.
Achteraf een ‘beslissingsboom’ opzetten waarbij men vertrekt bij de conclusie om dan voldoende argumenten te verzinnen om hier bij de Tirse uit te komen, is natuurlijk erg doorzichtig.
Het feit dat schepen De Pessemier beweert dat dit een meerwaarde kan betekenen voor de KSA, bewijst hoe weinig die man kent van jeugdwerking. De KSA richt zich in de eerste plaats op kinderen, niet op de skatende jeugd. De jongeren die in de KSA zitten, zijn meestal hun jeugdbewegingscarrière begonnen op de leeftijd van een jaar of 6-7, een paar late roepingen uitgezonderd. Hoe dat te rijmen valt met een skatepark, is mij niet duidelijk.
Ik verwacht van het schepencollege een nultolerantie naar veiligheid en overlast in de buurt van het terrein. Als er zich ook maar één incident voordoet, dan mag Brakel schepen De Pessemier daar verantwoordelijk voor houden. We weten nu ook waarom het skatepark zoveel moet kosten. Wellicht om in de waterzieke ondergrond te steken.”