Sociale huurmaatschappij Denderstreek pakt de sociale huurfraude aan


Geraardsbergen/Aalst. De voorbije weken verschenen er in de pers verschillende berichten dat bij enkele sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen – onder meer in Antwerpen – sociale huurders door de rechtbank werden veroordeeld voor huurfraude. Deze huurders hadden eigendommen in het buitenland die ze niet bij hun huisvestingsmaatschappij hadden gemeld, zoals verplicht is. Ze hadden en hebben dus geen recht op een sociale woning. Ze werden veroordeeld tot het terugbetalen van de sociale korting die ze tijdens de volledige huurperiode kregen én ze verliezen hun sociale woning.

 Het zijn de Vlaamse overheid en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) die de strijd tegen eigendomsfraude opvoeren en zo de sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen om deze huurfraude op te sporen.  Zo kunnen huisvestingsmaatschappijen beroep doen op onderzoeksbureaus om te controleren of een sociale huurder in het buitenland eigendommen heeft. Voor eigendommen in België is dit veel eenvoudiger want die worden geregistreerd en zijn automatisch bekend bij de overheid.

SHM Denderstreek heeft een gedetailleerde procedure om huurfraude aan te pakken. Alles begint met correcte informatie en preventie, gevolgd door het gebruik van verschillende controlemechanismen bij het behandelen van het (kandidaat-)huurdersdossier. En dan is er ook nog de controle van de meldingen van mogelijke huurfraude. Bij vermoeden van fraude zal de dienst Huurbegeleiding een dossier openen. Indien nodig zal ze hiervoor beroep doen op externe diensten. (Raadpleging van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, politiediensten, gemeenten, OCMW,…)

Eigendoms- en domiciliefraude
Naast eigendomsfraude (wat maar zelden voorkomt) krijgen we als huisvestingsmaatschappij soms te maken met domiciliefraude. Sociale huurders moeten gedomicilieerd zijn op het adres van hun huurwoning. En uiteraard moeten ze daar ook effectief wonen. Met de ellenlange wachtlijst voor kandidaat-huurders kunnen we niet tolereren dat huurhuizen de helft van de tijd leegstaan. Huurders moeten ook beseffen dat ze niet zomaar iemand kunnen laten inwonen zonder voorafgaand contact met SHM Denderstreek. Wanneer deze verplichtingen niet gerespecteerd worden spreken we van domiciliefraude. De gevolgen voor de huurder die fraudeert, zijn niet min:  het bijpassen van de verhoogde huurprijs met terugwerkende kracht en een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst die ingeleid wordt bij de vrederechter.

Om huurders bewust te maken van deze problematiek maakte SHM Denderstreek een informatiebrochure die voortaan bij de ondertekening van het huurcontract wordt meegegeven. De brochure is ook beschikbaar op onze website. Hiermee willen we huurders voldoende informeren over voorwaarden en verplichtingen om hen zo te behoeden voor problemen. Daarnaast heeft SHM Denderstreek met een aantal gemeenten in het werkingsgebied samenwerkingsakkoorden over de aanpak van huurfraude.

In de zomereditie van ons magazine “Denderend Wonen” besteden we ook aandacht aan dit onderwerp. We willen onze huurders zo goed mogelijk sensibiliseren want maar al te vaak ligt onwetendheid aan de basis van deze problemen. En voorkomen is nog steeds de beste optie.