Vlaams Belang Haaltert hekelt kostprijs herinrichting Vondelhof

"IS HET VONDELHOF 1 MILJOEN EURO WAARD? Prestigeproject voor een handvol politieke ego’s en aanverwanten”

Pieter De Spiegeleer:

Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 werd door de politieke meerderheid een voorstel gedaan om het Vondelhof herin te richten, en dit voor een bedrag van maar liefst 442 000 EUR.

Als we de aankoop van het vondelhof (460 000 EUR + 40 000 EUR notariskosten) en de kosten om de fameuze kever, de Letterzetter, kwijt te geraken, ongeveer 70 000€, zitten we met een investering van om en bij de 1.000.000 EUR, berekent Raadslid Jan Schelfhout.

Vlaams Belang Haaltert vraagt zich af of de Haaltenaar hierop zit te wachten. Volgens CD&V schepen Phaedra Van Keymolen is dit een heel belangrijk project voor bloemen, vlinders en bijen. Uiteraard is ook Vlaams Belang Haaltert voorstander om ecologische projecten binnen ons groen Haaltert te ondersteunen (realistische en vooral goedkopere initiatieven van de VB-fractie – in dit kader – werden in het verleden niet altijd even enthousiast onthaald, nvdr), maar dergelijke uitgaven zijn ronduit buitenproportioneel, en getuigen van slecht bestuur.

Verder voegde de schepen er ook aan toe dat naast het natuuraspect ook sport en recreatie een belangrijk onderdeel vormen binnen het investeringsplan. Pardon? Een amper onderhouden looppiste voor een handvol lopers, dat wel, maar een kunstgrasveld, tennispleinen, petanqueterrein, … waren en zijn er niet welkom. Straf!

Vlaams Belang Haaltert is niet alleen van mening dat natuur, sport en recreatie op veel efficiëntere en goedkopere manieren ondersteund kunnen worden, maar ook dat met dit geld andere zaken structureel kunnen aangepakt worden zoals bv. een halt toeroepen aan de stijgende kinderarmoede, een concreet plan om leefloners opnieuw op een menswaardige manier te reactiveren in ons Haaltert, en ja misschien ook een deel gebruiken om de stijgende, verdoken belastingen te schrappen … maar met dit laatste komen we terug bij het begin: “Prestigeprojecten kosten geld. De cirkel is rond,” besluit fractieleider Pieter De Spiegeleer.