Stéphan Bourlau pleit voor een meldpunt overlast: ‘De situatie in de Oude Steenweg loopt uit de hand.’


Geraardsbergen. Naar aanleiding van een aantal burenruzies, overlast en samenlevingsproblemen wil gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) een meldpunt voor overlast in het leven roepen. ‘Ik kom heel veel onder de mensen en wordt vaak aangesproken over onveiligheidsgevoelens, overlast of samenlevingsproblemen. Mensen ondergaan heel vaak lijdzaam de problemen en gaan niet snel naar de politie uit vrees voor represailles. Daarom pleit ik ervoor om een meldpunt voor overlast te installeren’, licht de voorman van het Alternatief toe. Concreet gaat hier om een aantal samenlevingsproblemen die zich bijvoorbeeld in de Oude Steenweg opstapelen.

Gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) komt heel veel in contact met de inwoners van Geraardsbergen en wordt ook vaak aangesproken over samenlevingsproblemen, burenruzies die uit de hand lopen en overlast. ‘Meestal spreken de mensen me aan als de problemen uit de hand dreigen te lopen en ze soms tevergeefs de politie of de burgemeester hebben aangesproken. Dit soort problemen laten zich niet makkelijk oplossen’, vertelt Stéphan Bourlau.

‘De buurt wordt geteisterd.’
‘Verschillende mensen in de Oude Steenweg spraken me aan over de continue geluidshinder die een gezin veroorzaakt. Dit gezin woont nog niet zo lang in onze stad. Deze mensen hebben hun tuin omgebouwd tot een kippenboerderij. De hinder voor de buren is groot. Tijdens de ophokplicht – naar aanleiding van de vogelgriep – liepen de kippen vrij rond’, vertelt Bourlau. ‘Bovendien teistert dit gezin eveneens de buurt met het verbranden van afval in hun tuin. Toen ze hun huis verbouwden, werkten ze vaak tot één uur ’s nachts, zonder rekening te houden met de buren. Tijdens de lockdown was er bijna een onophoudelijk komen en gaan van mensen, terwijl dit eigenlijk niet mocht.’

Volgens Stéphan Bourlau ondergaan heel wat mensen lijdzaam dit soort problemen omdat de drempel om een klacht neer te leggen vaak te hoog is. ‘De kans dat de problemen dan nog verder escaleren is groot, terwijl de politie intussen overbevraagd wordt. Dergelijke problemen kunnen dan via een meldpunt – al dan niet anoniem – worden gemeld. Heel wat problemen kunnen via onderhandelen en overleg worden opgelost. Komt er dan nog geen schot in de zaak, dan kan de politie worden ingeschakeld.’

‘Een meldpunt is nodig.’
‘Een andere ergernis vormt een gezin dat in een sociale huurwoning aan de Oude Steenweg leeft. Ook hier zien we dat de ergernis van de buurtbewoners groeit. Het huis wordt zwaar verwaarloosd. Er is een acuut probleem van hygiëne. Het is niet de eerste maal dat deze mensen hun woning tot een vuilnisbelt laten vervallen. Toen het gezin een aantal jaren geleden uit hun huis werd gezet, werden er twee containers met afval uit de huurwoning gehaald’, vertelt Stéphan Bourlau. ‘Veel van deze problemen ontsporen snel. Ook hier klagen verschillende buren dat ze voor twee uur ’s nachts geen oog moeten dicht doen.’

‘Buurtbewoners hebben intussen contact met het OCMW opgenomen om duidelijk te maken dat dit zo niet meer verder kan. Het sociaal verhuurkantoor zal een bezoek aan de woning brengen en de problemen bespreken.’

‘Om de problemen te bundelen en een strategie uit te werken, pleit ik voor een meldpunt overlast. Burgers kunnen dan al dan niet anoniem klachten melden. Er kan een aanpak en een stappenplan worden uitgewerkt. Heel wat mensen ondergaan de problemen in hun buurt omdat ze represailles vrezen.’ Stéphan Bourlau verwijst voor zijn voorstel naar de gemeente Zele. ‘Heb je een klacht of een opmerking met betrekking tot overlast, onveiligheidsgevoelens of samenlevingsproblemen, dan kan je via dit loket jouw klacht formuleren. Ze zoeken naar een oplossing en geven de melding indien nodig door aan de bevoegde teams’, besluit Stéphan Bourlau.

Julien Borremans