Archieffoto februari 2021 RR

Zottegemse oud-kantoren FOD Financiën mogen (nog) geen appartementen worden

Over de parkeerdruk in de wijk Bevegem is al heel wat inkt gevloeid. Zo zijn nu ook de bewoners van het H. Hartplein en de aanliggende straten ongerust over de mogelijke toename van dit probleem. Aanleiding daartoe zijn de plannen van nv Argos Project Management (Luc Van de Casseye) uit Herzele om van de gebouwen aan het H. Hartplein 34 en 35 die tot voor kort afgehuurd werden door de FOD Financiën en waarin tot einde maart 2019 respectievelijk de btw-diensten en de administratie van de belastingen gehuisvest waren, meergezinswoningen te maken.

In beide vroegere kantoorgebouwen wil voornoemde projectontwikkelaar telkens zeven appartementen inrichten. Daarbij zou het bestaande volume (drie bouwlagen + dakverdieping) niet gewijzigd worden. Aan de buitengevels zou het werk beperkt blijven tot het aanbrengen van isolatie en een nieuwe gevelbekleding. De tweemaal zeven woonentiteiten worden voldoende ruim en leefbaar geacht en beschikken over een extra bergruimte op kelderniveau, terwijl ook de ramen in de achtergevel voldoen aan de wettelijke normen qua afstand van naburige eigendommen. Door de aanpalende eigenaars die aangeschreven werden in het kader van het onderzoek naar aanleiding van de vergunningsaanvraag, zijn overigens geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Ook is in elk (woning)blok een gemeenschappelijke gelijkvloerse berging voor ca. fietsen voorzien.

In principe zijn de verbouwingsplannen ruimtelijk verantwoord en in overeenstemming met de bebouwde omgeving waar nog verschillende andere meergezinswoningen aanwezig zijn, maar een belangrijk minpunt is dat er geen parkeergelegenheid voor wagens is op het terrein zelf en dat de parkeerbehoefte voor de flatbewoners (+ bezoekers) dus kan leiden tot bijkomende problemen op het openbare domein dat al onder parkeerdruk staat. Om deze reden is op de beide vergunningsaanvragen, zowel voor nr. 34 als 35, (voorlopig?) negatief geantwoord. Samen met deze weigering wordt wel gesuggereerd om gelijkvloers garagepoorten te creëren, al zou dit een onwenselijk straatbeeld opleveren. Ook laat de gemeentelijke parkeerverordening toe dat, in geval er op het eigen perceel geen parkeergelegenheid kan voorzien worden, dit eventueel kan vervangen worden door een private parkeergelegenheid elders (binnen een afstand van 400 meter). Verder is er ook nog de mogelijkheid om ontbrekende parkeerplaatsen ‘af te kopen’ door betaling van een eenmalige belasting van 5.000 euro per plaats.

Voor alle duidelijkheid voegen wij hieraan toe dat de werken die sinds februari in de bijna 50 jaar oude gebouwen uitgevoerd worden, niet vergunningplichtig en dus geen bouwovertredingen zijn. Het gaat om het opfrissen van het interieur, het vernieuwen van de elektriciteitsinstallaties enz. Ook kunnen we nog vermelden dat beide gebouwen oorspronkelijk, in 1973, vergund werden als appartementsgebouw met bij nr. 34 bijhorende bovengrondse parkeerplaatsen in de achtertuinstrook, bereikbaar via een doorrit door het gebouw die tegelijk de ondergrondse parkeergelegenheid bij nr. 35 ontsloot.