11 juliviering op het domein van Viane. ‘We willen het domein weer nieuw leven inblazen.’


Geraardsbergen. Vandaag viert Willy Heymans en zijn vrienden 11 juli op het domein van Viane. Willy heeft een vzw opgericht onder de naam Allen Voor Vlaanderen (AVV) en wil de komende jaren op het domein allerlei activiteiten organiseren.

Zondag 11 juli is de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap of de dag dat we de Guldensporenslag vieren. 11 juli staat symbool voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, de emancipatie van de Vlamingen die decennia het juk van Franstaligen moesten ondergaan. Pas in 1930 – België bestond toen al 100 jaar – krijgt Vlaanderen een eerste volwaardig Nederlandstalige universiteit te Gent. Even voordien – in 1898 (België bestond toen al 68 jaar) – wordt het Nederlands naast het Frans de officiële taal van België en wordt het Nederlands evenwaardig aan het Frans. Voor de invoering van de Gelijkheidswet in 1898 was het Nederlands geen Belgische officiële landstaal.

Vandaag viert Willy Heymans en zijn vrienden 11 juli op het domein van Viane. Willy heeft een vzw opgericht onder de naam Allen Voor Vlaanderen (AVV) en wil de komende jaren op het domein allerlei activiteiten organiseren. ‘De website staat in de stijgers. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder optredens. Er komt een dartsclub en er wordt een speelpleintje aangelegd. Ook de vissers zijn bij ons welkom.’ Willy is niet aan zijn proefstuk toe. Hij is van Bever en organiseert al jaren allerlei activiteiten. ‘Voordien hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met het OCMW allerlei spullen, waaronder kleren, voor mensen die het moeilijk hebben, verzameld.’ De man uit Bever heeft intussen heel wat mensen rond zich verzameld en weet van wanten. ‘Het domein is ernstig verloederd, maar we proberen ons steentje bij te dragen om er nieuw leven in te blazen’, geeft Willy nog mee.

De orangerie is opgeknapt en is open. Bezoekers kunnen er een drankje nuttigen. ‘De orangerie wordt omgedoopt tot Celtic’, geeft Willy nog mee. ‘Vandaag worden er driehonderd mensen verwacht. Het is de bedoeling om samen gezellig een drankje te drinken.’ Bovenop het afgebrande dak van het Kasteel van Blondel de Beauregard wapperen verschillende Vlaamse leeuwen. ‘Met toestemming van de eigenaar’, laat Willy weten.

Wie zin heeft om in een rustige omgeving en in een zee aan Vlaamse leeuwen een glas te drinken kan vandaag nog terecht op het domein van Viane. Het is niet zo moeilijk te vinden. Volg de Vlaamse leeuwvlaggen.

Later meer

Julien Borremans