Zottegemse Openspelendag verplaatst om 21 juli feestelijker te maken

In de voorbije jaren werd enkele keren daarvan afgeweken omdat die zondag toen op Pasen en/of middenin de paasvakantie viel, maar in principe vindt de jaarlijkse Openspelendag in Zottegem plaats op de derde zondag van april. Ingevolge de covid-19-uitbraak kon de 24ste editie ervan verleden jaar echter niet doorgaan en ook dit jaar vond dit kinderevenement niet plaats in de paasvakantie. In het jongste nummer van het Stedelijk Informatieblad (blz. 44) staat te lezen dat dit “niet mogelijk was wegens welgekende omstandigheden” maar dit is een bewuste leugen want, alhoewel men er nog helemaal geen zicht op had welke coronamaatregelen er dan zouden gelden en of dit evenement ook ditmaal zou moeten geannuleerd worden, werd door het college van burgemeester en schepenen reeds in zitting van 15 februari beslist om de Openspelendag die normaal op zondag 18 april zou georganiseerd worden, te verplaatsen naar 21 juli.

Sinds de coalitie van CD&V en N-VA aan het bewind kwam, ging overigens de Nationale Feestdag in Zottegem telkens vrijwel ‘in stilte’ voorbij. Tijdens de vorige legislatuur werd nog in 2013 de Gezinsnamiddag aan de Bevegemse Vijvers als extra festiviteit ter gelegenheid van 21 juli in het leven geroepen maar na zes edities werd dit event twee jaar geleden afgevoerd. Behalve dat hij wel graag meegenomen is als een betaalde verlofdag en alhoewel het een publiek geheim is dat de N-VA geen voorstander van het vieren van de Nationale Feestdag is, probeerden zowel CD&V- als N-VA-schepenen toen uit te leggen dat een en ander het gevolg was van een afwezigheid van de stedelijke cultuurfunctionaris waardoor er geen budget voor de 21 juli 2019-viering zou voorzien geweest zijn. Terwijl dit blijkbaar wel het geval was voor de 11 juli 2019-viering met Guga Baul. Bovendien wordt er sowieso ieder jaar bij de opmaak van de begroting een vast budget voor feestelijkheden voorzien, en al zeker voor festiviteiten die jaarlijks terugkeren.

OP ZES SPEELPLEINTJES

Dit jaar (of wordt dit de vaste datum voor deze activiteit?) moet dus de Openspelendag aan woensdag 21 juli een feestelijker tintje geven. Tegelijk wordt dit kinderevenement in een ander kleedje gestoken. In plaats van – zoals vroeger – de groene ruimte achter het Kasteel van Egmont om te toveren tot één grote buitenpretpark, worden er nu verspreid over zes buurtspeelpleintjes per leeftijdscategorie twee attracties voorzien waarop kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven:

– voor kinderen van 4 tot 6 jaar: op speelplein Ten Berg Jump & Play-trailer + Safari Multi Play; op speelplein Bevegem Kindermolen Ladybugs + Peutertuin Jungle.

– voor kinderen van 7 tot 9 jaar: op speelplein ‘t Hemelrijk Bumpercars + Monkey Jungle Battle; op speelplein De Lelie Speed Tubing + Trampolineveld.

– voor kinderen van 10 tot 12 jaar: op speelplein Pieter Magermanplein Death ride + Voetbalschijf; op speelplein Beislovenpark Klimwand The Rock.

Op ieder speelterrein zullen vrijwilligers aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. In tegenstelling met voorgaande edities wordt deze Openspelendag gratis aangeboden. Alle attracties zijn vrij toegankelijk van 14 tot 17 uur. Gevraagd wordt aan alle bezoekers om de coronaregels die nog gelden, te respecteren. Ook wordt een oproep gedaan om de auto zo veel mogelijk thuis te laten. Op www.jonginzottegem.be is een plannetje met wandel- en fietsroutes naar de verschillende speelterreinen terug te vinden.