© Jeugddienst stad Zottegem

Davidsfonds bezorgd over Zottegems folkloremuseum

Davidsfonds Zottegem laat weten bezorgd te zijn over de toekomst van het Museum voor Folklore in de vroegere pastorie aan de Grotenbergestraat 162 in Grotenberge.

Door de nakende pensionering van het toezichthoudend personeel dreigt immers de aandacht voor dit museum teloor te gaan en er doen in het Zottegemse geruchten de ronde dat er binnen het stadsbestuur weinig enthousiasme is om hetzij dit museum open te houden, hetzij het aan een grondige ‘remake’ en modernisering te onderwerpen zodat de collecties die in het museum ondergebracht zijn, voor het nageslacht bewaard blijven.

Daarom wil het Davidsfonds-bestuur alvast het museum onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk zowel inwoners als niet-Zottegemnaars. Wist u overigens dat in het Museum voor Folklore meer dan 1.000 bezoekers per (niet-corona) jaar mogen verwelkomd worden, vaak ook van buiten de Zottegemse stadsgrenzen? Maar om de collecties te vrijwaren en publiek toegankelijk te houden dient in de eerste plaats de Zottegemnaar zijn/haar weg erheen te vinden. Daarom deze bescheiden actie van Davidsfonds Zottegem.