Bouwpromotor pastoriewoning en hoekwoning Sint-Hubertusplein spreekt inwoners Sint-Maria-Oudenhove toe

De Vrienden van Oudenhove reageerden vorige week teleurgesteld op de goedkeuring van de vergunningsaanvraag voor de pastoriewoning in Sint-Maria-Oudenhove in de vlakbij gelegen hoekwoning op het Sint-Hubertusplein. Ook Bart Noël, zaakvoerder van bouwpromotor Plato Invest heeft intussen gereageerd.

De recent goedgekeurde plannen omvatten de opsplitsing van de pastorie in twee wooneenheden en de bouw van een derde wooneenheid. Voor de hoekwoning op het Sint-Hubertusplein werd een afbraakvergunning verleend.

Reactie Vrienden van Oudenhove

“Zo luid roepen! En toch niet gehoord worden. Ondanks alle inzet, de honderden bezwaarschriften, de lopende petitie met duidelijke argumenten en de overweldigende dorpsmentaliteit heeft Stad Zottegem toch de kaart van de bouwpromotor getrokken. Met veel spijt in het hart melden wij dat de plannen van onze Pastorij toch de goedkeuring kregen. Naast de opsplitsing van de bestaande pastorijwoning, zal er dus ook een EXTRA woning op het perceel worden gebouwd. Hierdoor gaat de groene omgeving rond de pastorij en het karakter ervan verloren. Over het huis op de hoek van het Sint-Hubertusplein is er nog geen definitief akkoord. Vorige week zaten de VVO en bouwpromotor samen rond de tafel om tot een consensus te komen, maar de officiële plannen zijn nog niet gekend. Ondanks de verslagenheid willen wij jullie allemaal bedanken voor alle steun die we de voorbije maanden kregen wat betreft de pastorij. Met dit samenhorigheidsgevoel blijven we graag verder vechten voor een leefbaar Sint-Maria-Oudenhove. ❤️

Reactie Bart Noël Plato Invest

“Beste inwoners van Sint-Maria Oudenhove”

“Vorige week heb ik op eigen initiatief in eerste instantie de directe buren, secundair een delegatie van de Vrienden van Oudenhove ontvangen op de door hen aangegeven locatie, iedereen was welkom. Beide betrokken architecten  hebben in hun vrije tijd opgeofferd en de moeite genomen om alle vragen technisch toe te lichten m.b.t. het lopend project en het toekomstig project op de hoek. Alle partijen hebben de kans gekregen om hun visie over de beide projecten kenbaar te maken en misverstanden uit de wereld te helpen. Naar mijn bescheiden gevoel waren de gesprekken met de buren heel constructief en verhelderend. Ik voelde wel van een aantal vrienden van Oudenhove een gespannen en bevooroordeelde attitude wat ik enigszins betreur.”

“Naar het grote publiek toe wil ik  heel expliciet vermelden dat de wij altijd alle instructies zeer minutieus gevolgd hebben en benadruk dat de Dienst Stedenbouw van Zottegem, heel professioneel en correct is. Geen enkel woord van kritiek hieromtrent. De beleidsmakers hebben de stem van de inwoners gevolgd om geen appartementen toe te laten in de dorpskern. Als Vlaming en individu  die ook in de regio woont heb ik ook een mening, ik  zou  niet willen dat de gewone burger zou moeten opdraaien om een massa geld te stoppen in historische gebouwen.”

“Ik benadruk ook dat het Gemeente bestuur in het belang van de bevolking een record bedrag heeft verkregen voor dit project, veel meer dan bij de openbare verkoop eerder. Alle kritieken hieromtrent zijn dus niet gegrond of naar mijn gevoel onvoldoende onderbouwd. Als ondernemer had ik de intentie om meergezinswoningen  te realiseren en hier meer winst te maken. Hier moet ik niet hypocriet of flauw over doen, maar in deze omstandigheden is het kantje boord, het hoekperceel met amper twee woningen is moeilijk nog rendabel te krijgen. (kost verwijderen asbest-afbraak woning enz… ) + de enorm gestegen kosten van materialen door COVID 19. Alle deze elementen zijn nefast voor onze onderneming. Hier is het gemeentebestuur mij dus niet gevolgd om een meergezinswoning toe te laten  en heeft de kaart van het volk gekozen in tegenstelling tot onze verwachtingen bij de aankoop.”

“De Pastoriewoning is een prachtig  historisch gebouw, de vervallen hoekwoning ligt op een hele mooie locatie in het dorpscentrum.  Wij gaan deze beide verwaarloosde gebouwen een nieuw leven inblazen in alle authenticiteit en volgen hier de dienst Stedenbouw. Die mensen zijn hier voor opgeleid en aangesteld. Het is niet aan een ondernemer of aan een burger om ons hier boven de wet te stellen. Jammer dat we door sommige mensen op de sociale media in een verkeerd daglicht gesteld worden.  Ik hoop met dit artikel duidelijkheid te creëren en sta open om uw vragen via mail verder te beantwoorden als deze beleefd en met respect geformuleerd worden. kantoor@platinvest.be Besef ook dat bouwgrond niet zo maar kan verbeurd verklaard worden, stel u voor welk precedent dit zou creëren?”

“Bedankt voor het begrip, ook wij hebben een Hart voor Vlaanderen en onze dorpen… Laat ons gewoon onze job doen en twee aantrekkelijke projecten realiseren die het dorpsaangezicht alleen maar ten goede gaat komen.  Geef toe een onbewoonbare krotwoning  op de hoek of een slecht onderhouden Pastoriewoning,  is toch ook niet wat jullie inwoners van Oudenhove als ideaal zien?”