Drie weken werken aan fietspad Oombergenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat het op maandag 11 oktober start met met aanpassingswerken op het kruispunt van Oombergenstraat (N462) met de Waterstraat in Oombergen (Zottegem). Het dubbelrichtingsfietspad wordt doorgetrokken en de fietsoversteek wordt aangepast. De werken zullen duren tot begin november.

“Met deze werken willen we de fietsoversteek beter zichtbaar maken”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer. “De aannemer zal het bestaande dubbelrichtingsfietspad, ter hoogte van de aansluiting met de Oude Trambaan doortrekken tot aan de Waterstraat. De fietsoversteek ligt nu niet meer in een bocht en wordt zo zichtbaarder en veiliger. Om een veiliger fietspad te kunnen aanleggen worden enkele bomen gesnoeid en wordt de haag langs de gewestweg heraangeplant. De werken duren een 3-tal weken. De timing is afhankelijk van het weer. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone passeren. Het verkeer op de gewestweg blijft mogelijk en wordt beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De Waterstraat wordt tijdelijk afgesloten van de Oombergenstraat en volgt een omleiding via de Astridstraat.”

De info over deze werken kunt u nalezen op www.wegenenverkeer.be/Zottegem