©Politie Ninove - Verkeerscontrole Eichembaan Appelterre

Zwaar vervoer blijft een probleem in Appelterre-Eichem

De afgelopen drie dagen heeft de politie van Ninove opnieuw meerdere controles uitgevoerd op de omleidingswegen van de wegenwerken op de Brakelsesteenweg. “Zoals diverse buurtbewoners ons terecht melden, blijft de doorgang van het zwaar vervoer een probleem op deze wegen. Niettegenstaande de goede en veelvuldige signalisatie van de omleidingen voor zwaar vervoer rijden nog steeds meerdere vrachtwagens door de omleidingswegen.”

Zo werden maar liefst 25 vrachtwagens geverbaliseerd die de tonnagebeperking negeerden. Chauffeurs die geen verblijfplaats in België hebben moeten de boete van 182,84 € onmiddellijk betalen via bankkaart of cash. Overtreders die wel in België zijn ingeschreven krijgen de boete thuis toegestuurd.

Uit analyses van de snelheidsmetingen blijkt dat ongeveer 75% van alle bestuurders zich netjes aan de maximaal toegelaten snelheid van 50 km/uur houdt. Iets meer  dan 24% van de bestuurders rijdt, voornamelijk in de daluren, aan een snelheid  tussen 50 en 70 km/uur. Minder dan 1% van alle bestuurders lapt de snelheidslimiet serieus aan hun laars. Deze bestuurders gebruiken de omleidingswegen vooral ’s avonds laat en ’s nachts. “Gezien wij nu over deze snelheidsgegevens beschikken, zullen wij ook de nodige maatregelen nemen om snelheidscontroles uit te voeren op de meest cruciale momenten.”

De politie Ninove zal blijven controles uitvoeren om de overlast voor de bewoners langs de omleidingswegen zo laag mogelijk te houden.