Zottegem is 6.000 bomen rijker

Zondag werden 6.000 bomen aangeplant langs De Vlamme in Erwetegem. Het ging om een initiatief van De Bosgroepen, meer info via deze link, dat zo de aftrap gaf van het plantseizoen waarbij in Oost-Vlaanderen in totaal 150.000 bomen zullen aangeplant worden.

De helft daarvan krijgt een stek in nieuwe bossen, de rest dient om bestaande bossen klimaatrobuuster te maken. Een tiental aanplantingen, zo’n 10 hectare, gebeurt via plantacties met buurtbewoners en Bosgroepleden”, zegt Bosgroepcoördinator Hans Scheirlinck. “Met meer dan 20 verschillende boom- en struiksoorten en een bloeiende bosrand wordt het een divers bos waarin zoveel mogelijk dieren en planten een nieuwe thuis zullen vinden. Het aanpalende populierenbosje wordt omgevormd naar een gezond, klimaatrobuust bos dat de komende eeuwen zal zorgen voor gezonde lucht, koelte tijdens warme zomers maar ook voor rust en ontspanning. De 6.000 nieuwe bomen in Zottegem bevinden zich in de omgeving van de Steenbergse Bossen die deel uitmaken van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuur- en bosgebieden. Omdat dit bebossingsproject bijdraagt aan de versterking van de aanwezige natuurwaarden kan het rekenen op ondersteuning vanuit het Agentschap Natuur en Bos, onder meer via het Boscompensatiefonds.”

Zottegems schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V): “Als stad zijn we uitermate tevreden met dergelijke initiatieven. Stad Zottegem heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het klimaatplan is daarbij onze leidraad. De aanplant van extra bomen is één van de acties die daar uitvoering aan geeft. Bomen dragen bij aan de strijd tegen de klimaatverandering, zorgen voor zuivere lucht en bieden bescherming tegen hitte en geluidshinder. Bovendien  zijn wij de uitdaging aangegaan om tijdens deze legislatuur 26.000 extra bomen aan te planten, één voor elke Zottegemnaar. Mede dankzij dit initiatief  halen we dit objectief, meer zelfs we zullen dit aantal ruim overschrijden waardoor we de lat nog wat hoger kunnen leggen. Bij deze wens ik de eigenaar en de bosgroep alsook de vele vrijwilligers te danken voor hun medewerking aan dit mooi bebossingsproject. En we zorgen ook zelf voor de aanplant van bijkomend bos. Dankzij de goede samenwerking tussen Stad Zottegem en Provincie Oost-Vlaanderen zullen de gronden aan de achterkant van de Provinciale school in Bevegem  bebost worden. Dat nieuwe bos zal de verbinding maken tussen de Vogelzangwijk en het park- en kasteeldomein van Breivelde.”