11 novembervieringen in Zottegem: speech burgemeester Jenne De Potter

De 11 novembervieringen in Zottegem en deelgemeenten werden donderdag luister bijgezet door de leerlingen van de lagere school in de buurt. Zoals dat elk jaar het geval was er aan het oorlogsmonument op de Heldenlaan in Zottegem ook de speech van burgemeester Jenne De De Potter (CD&V). Je leest hem hierna.

Dames en heren,

Geachte leden van de vaderlandslievende verenigingen

Geachte leden van onze strijdkrachten, van politie en brandweer;

Geachte dames en heren schepenen, raadsleden,

Goede vrienden van de muziekkapel,

Beste leerlingen, leerkrachten, directies

Dames en heren

Namens de stad Zottegem heet ik u allen van harte welkom op deze 11-novemberviering, op de dag dat 103 jaar geleden de wapens zwegen aan het Westelijk halfrond. Om 5 uur ‘s nachts werd in een treinwagon in Compiègne de Duitse overgave getekend.

Zes uur later zouden de wapens zwijgen, maar het zou nog maanden duren vooraleer er echt vrede kwam en de oorlog helemaal voorbij was.

Dames en heren,

Vandaag staan wij stil bij dit historische moment, dat het einde inluidde van één van de donkerste periodes van de vorige eeuw. We staan stil bij de verschrikkelijke gewelddaden van beide wereldoorlogen en we eren zij die hun leven op het spel zetten voor de vrijheid en de toekomst van ons vaderland. Hier aan het monument van de oorlogsslachtoffers gedenken we in het bijzonder al diegenen die hiervoor de ultieme prijs hebben betaald. Veelal soldaten, maar ook burgers die hun leven gaven voor de vrede. Zij worden hier, in dit heldenmonument vereeuwigd. Zij verdienen onze erkentelijkheid, zij verdienen onze aandacht.

Toch stel ik vast dat het niet altijd eenvoudig is om de gedachtenis aan de slachtoffers van de wereldoorlogen levendig te houden en daarom ben ik blij met elk initiatief dat daartoe bijdraagt. Ik stel tot mijn plezier vast dat veel van onze scholen daar wel aandacht voor hebben, deze geschiedenis integreren in hun lessen en leerlingen en leerkrachten hier in het centrum en ook straks in de verschillende deelgemeenten aanwezig zijn op deze 11 november. Ik moet zeggen dat dit toch wel de uitzondering is.

Niet langer dan gisteren vernam ik van collega burgemeesters dat ze de scholen niet warm krijgen om op 11 november even kort aanwezig te zijn. Mijn dank dan ook aan onze Zottegemse scholen, onze directies, leerkrachten en leerlingen.

Ook juich ik het initiatief “vergeten helden” toe. Dit wordt in onze stad uitgerold door der vrijwilligers van NSb in overleg met de stadsdiensten.

Dit project zorgt ervoor dat de graven van alle oorlogsslachtoffers een “pro patria” symbool krijgen, waardoor ze beter opvallen. Maar meer nog zorgt dit ervoor dat hun levensloop, hun geschiedenis, maar ook hun tragisch overlijden en alle informatie daarrond digitaal beschikbaar is. Zo krijgen de namen op deze EN andere gedenktekens, op andere kerkhoven een verhaal, eigenlijk echt een gezicht en kan men beter begrijpen welke tragedies zich hebben afgespeeld bij gewone mannen en vrouwen. Ook dit initiatief draagt bij tot een grotere bewustwording. Mijn dank dan ook aan de trekkers van dit initiatief, de bestuursleden en medewerkers van NSB.

Dames en heren,

nooit meer oorlog. Hier bij ons, maar ook elders in de wereld. Vrede en verdraagzaamheid. Laat dat de boodschap zijn die we moeten blijven koesteren. Laat dat de droom zijn waar we samen aan werken. En laat deze 11e november voor altijd de dag zijn waarop wij en toekomstige generaties samenkomen om het verleden te eren en om deze droom kracht bij te zetten.

Ik dank u