Freddy De Chou schrijft een boek over Het historisch landschap in Schendelbeke

Gerardimontium bestaat 25 jaar


Geraardsbergen. Zondag 14 november ging er in Villa Wilson het 24e Geschiedkundige Treffen van Gerardimontium door. Op het programma stond de voorstelling van het boek Het historisch landschap van Schendelbeke van gewezen burgemeester Freddy De Chou. Schepen van Cultuur Ann Panis en Luc Van Driessche – voorzitter Heemkundige Oost-Vlaanderen – waren van de partij om eveneens de 25e verjaardag van Gerardimontium in de bloemetjes te zetten.

Freddy De Chou is niet alleen één van de stichters van het tijdschrift Gerardimontium, maar liet zich de afgelopen jaren opvallen door enkele publicaties. In zijn laatste publicatie – Het historisch landschap van Schendelbeke – geeft hij aan dat ook in Schendelbeke de open ruimte in Schendelbeke onder druk staat. ‘De altijd uitdijende lintbebouwing hypothekeerde de jongste 100 jaar de doorkijkfunctie in vele straten. De late poging om de ruimte te ordenen door het Structuurplan Vlaanderen kende begin jaren 1970 een gedeeltelijk succes.’

In minder dan een eeuw slaagt de ‘moderne’ mens erin het milieu ingrijpender te wijzigen dan zijn voorgangers in tien millennia, geeft De Chou mee. De auteur schenkt ruime aandacht aan de veranderingen van het natuurlijk milieu van de prehistorie tot ongeveer 1920. Hij gaat dieper in op de verandering van het landschap onder invloed van de mens en de natuur.

Het historisch landschap van Schendelbeke werd uitgegeven bij Gerardimontium en kost €20.
Voor meer info: https://www.gerardimontium.be/vereniging-gerardimontium/

Later volgt een interview met de auteur.

Op de foto staan: Luc Van Driessche (voorzitter Heemkunde Oost-Vlaanderen), An Panis (schepen van Cultuur en Erfgoed), Filip Van Trimpont (erevoorzitter), Freddy De Chou en Ilse Roggeman (voorzitter Gerardimontium.

Julien Borremans