Magda Devos legt uit hoe plaatsen aan hun naam komen

Op donderdag 9 december vanaf 14 u 30 tot 17 u kan je in GC De Kluize in Scheldewindeke komen luisteren naar de boeiende voordracht van Magda De Vos die uitlegt hoe plaatsen aan hun naam zijn gekomen. Ze is ere – professor van de Universiteit Gent en tot haar pensionering was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde.
Al sinds mensengeheugenis geven mensen namen aan de plaatsen uit hun omgeving. Voor het moderne oor hebben namen als bijvoorbeeld ‘Gontrode’ geen betekenis meer. Toch gaan al onze plaatsnamen terug op de gewone woordenschat, van de prehistorie tot de late middeleeuwen. Magda Devos gaat dat met voorbeelden uit heel Vlaanderen en uiteraard ook uit onze eigen streek rijkelijk illustreren. Ze is geïnteresseerd in lexicologie, taalvariatie, lexicografie en naamkunde. Op het gebied van de naamkunde doet zij voornamelijk onderzoek naar veldnamen. Deelnemen kost 5 euro voor bib- of Okraleden, niet leden betalen 7 euro. Info: Bib Oosterzele, Stationsstraat 13, bibliotheek@oosterzele.be, 09 / 362 81 17. (mvdv, foto ddl)