Een nieuw administratief centrum voor Oosterzele

Solva heeft voorstudie klaar

Ter hoogte van de Parochiale Kring wil de gemeente Oosterzele een nieuw modern en hedendaags administratief centrum bouwen. De gemeente heeft behoefte aan een nieuw administratief centrum dat voldoet aan de huidige noden van de bevolking en waar ook het gemeentepersoneel de gepaste dienstverlening kan bieden aan de inwoners van Oosterzele. De diensten van het OCMW, de bestaande diensten van het gemeentehuis en de lokale wijkpolitie zullen vanuit één centraal punt, Dorp 1, een betere dienstverlening kunnen bieden.

Het oude gemeentehuis is te klein, verouderd en niet meer geschikt voor de moderne dienstverlening die de burger vandaag mag verwachten. De gemeente heeft daarom SOLVA, de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen, de opdracht gegeven om een functioneel hedendaags administratief centrum voor de gemeente te realiseren.

SOLVA heeft nu alle wensen verzameld en verwerkt in een voorstudie. Binnenkort starten ze met een participatie traject bij het personeel zodat ook zij hun noden kenbaar kunnen maken.  Begin 2022 wordt er een architect aangesteld.

De Kring wordt gesloopt begin 2022
Op de plaats naast het gemeentehuis zullen de vroegere Parochiale Kring en het aangrenzende huis worden gesloopt. Deze afbraakwerken zijn gepland voor begin 2022. In afwachting van de bouw van het nieuw administratief centrum zal de gemeente hier een tijdelijke parking inrichten. Deze verdwijnt dan op het moment dat de bouw van het nieuwe moderne administratief centrum start. Intussen zal ook het oude gemeentehuis binnenin volledig worden gerenoveerd. Het zal dan nog alleen gebruikt worden als vergaderruimte en als gemeentelijke raadzaal. In het voorjaar van 2025 zou het nieuwe administratief centrum kunnen openen.