Shopinzwalm

eindejaarsactie van lokale ondernemers gaat van start

Morgen, zaterdag, start de eerste grote #shopinZwalm eindejaarsactie van en voor de lokale ondernemers, die het gemeentebestuur (in samenspraak met een werkgroep van handelaars en vrije beroepers) organiseert.

Bij ruim 70 deelnemende handelszaken kan je een stempel krijgen op een stempelkaart. De bedoeling is om 12 verschillende stempels te verzamelen om kans te maken op de hoofdprijs van 2.500 euro (!) en vele andere prijzen. De totale prijzenpot bedraagt bijna 8.000 euro.

 

Initiatiefnemer schepen Bruno Tuybens (voorZwalm) licht toe:

“De voorbije jaren heb ik meermaals aangevoeld dat de lokale handelaars vragende partij waren dat het gemeentebestuur het initiatief zou nemen voor één of andere ondersteunende actie voor de middenstand. De voorbije jaren was er binnen de middenstand immers weinig consensus en groepsgevoel om hierin zelf een initiatief te nemen. Dan kan je als overheid je daarbij neerleggen, ofwel kan je zelf in actie schieten. En dat is wat we hebben gedaan: we hebben een bonte groep van actieve ondernemers gevormd, met wie we deze eindejaarsactie op het getouw hebben gezet. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit vorig jaar al op te starten, maar het corona-spook heeft er toen anders over beslist. Ook nu zal het winkelen en horeca-bezoek beperkt worden, maar de ondersteuning van onze lokale winkeliers, horecazaken en anderen is zo nodig in deze gezondheidscrisis, dat we doorzetten.”

Alle Zwalmse brievenbussen hebben vorige week een blanco stempelkaart ontvangen. De deelnemende handelszaken ontvingen van het gemeentebestuur een raamaffiche als ‘deelnemende handelszaak’, extra blanco stempelkaarten (voor niet-Zwalmenaars en zij die meer dan één stempelkaart willen vullen) en een unieke nummerstempel (met stempelkussen), waarmee ze bij elke aankoop van minimaal 10 euro per bezoek een stempel op een spaarkaart plaatsen, indien het aan de handelszaak toegewezen nummer nog niet voorkomt op die stempelkaart. De deelnemende klanten dienen immers 12 stempels te verzamelen van verschillende handelszaken.

Het was de werkgroep van ondernemers zelf die ons verzocht dat het er 12 zouden zijn. De redenering is dat iedereen op zes weken tijd wel een zes à achttal winkels, horeca of andere handelszaken binnenwandelt, de bedoeling van de eindejaarsactie is juist om deze mensen ook te laten kennismaken met een vier- à zestal nieuwe zaken. En in deze eindejaarsperiode, van morgen tot en met zaterdag 7 januari volgend jaar, moet dat zeker lukken.  Vanuit het gemeentebestuur hopen we vooral dat vele mensen de gelegenheid te baat nemen om de rijkdom aan handelaars, horecazaken en vrije beroepers te leren kennen en waarderen. Waarom naar buurgemeenten en -steden rijden, als je dezelfde kwaliteit in je eigen gemeente vindt? Onbekend is onbemind: we hebben bv. schitterende korte keten-bedrijven en het is meer duurzaam om in onze gemeente te blijven.

 

De volle stempelkaarten moeten binnen zijn uiterlijk vrijdag 14 januari in de voormiddag, de trekking van de eindejaarsactie is voorzien op maandagavond 17 januari volgend jaar.

 

De werkgroep lokale ondernemers bestaat uit Erwin Van Dijcke (VD Gereedschappen), Filip Steyaert (Fietsen Fieles), Kathleen Ghyselinck (bloemen Ghyselinck), Kristof De Prijck (apotheek De Prijck), Daphné De Maesschalck (Zonnehoed), Els Desmet (Zwalmbeekhoeve), Annelies Maes (bedrijfspsychologe Sparkle) en Jo Forret (feestzaal Saksenboom).