Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om een zestal personen die tot het uitvoeren van een werkstraf veroordeeld werden (tezamen tot bijna 350 werkuren), hun straf te laten verrichten bij de stedelijke dienst groenbeheer. Tewerkstelling van werkgestraften gebeurde ook reeds in de keuken van het Woonzorgcentrum Egmont.

 

  • Eigenlijk al sinds de aanvang van de (nieuw)bouw van dat WZC Egmont zijn er waterlekken vastgesteld op het plafond in de keldergangen, op verschillende plaatsen maar telkens ter hoogte van de naad in de gewelven. Diverse interventies hebben dit probleem nog niet kunnen verhelpen en daarom is door het Vast Bureau van het OCMW besloten om een extra drainage te laten aanleggen.

 

  • Datzelfde Vast Bureau heeft onlangs, nadat eerst de OCMW-raad op 17 mei groen licht gaf voor de openbare aanbestedingsprocedure, de uitvoering van het vernieuwen van het dak en de dakgoten van het gebouw aan de Trapstraat 43 (waarin vroeger o.a. de administratie van openbare werken en stedenbouw ondergebracht was) toegewezen aan de plaatselijke bvba Timmer- en Dakwerken Peter D’Hoker. De kostprijs van deze werken is geraamd op 101.498,36 euro.