Brakel stapt in het Lokaal Energie- en Klimaatplan

De gemeenteraad van 29 november 2021 besliste om in te stappen in het lokaal Energie- en klimaatplan van de Vlaamse minister Bart Somers. Dit plan wenst de Vlaamse steden en gemeenten te ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen, zoals de reductie van de CO2-uitstoot met 40%. Het plan focust op vier werven, zijnde: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Schepen Peter Vanderstuyf: “Elke werf telt 2 tot 3 concrete acties maar niet alle acties werden door onze gemeente onderschreven omdat niet alle acties voor een plattelandsgemeente zoals Brakel haalbaar zijn. Ik heb eerder de indruk dat deze acties op het lijf van de steden zijn geschreven, zoals bijvoorbeeld het creëren van 150 laadpunten. Dit lijkt mij in een landelijke gemeente niet haalbaar.

Wat we wel gaan doen is in de werf vergroening minstens  één boom extra aanplanten per Brakelaar en een extra natuurgroenperk per 1000 inwoners aanleggen. Met deze punten zijn we trouwens al geruime tijd bezig (aanplanten laanbomen, aanleg bos in Everbeek-Beneden, creëren bloemenweides,. ..). Voor de tweede werf, energie, wordt in het meerjarenplan het principe opgenomen om de bestaande subsidies voor woningen te evalueren en te heroriënteren naar “duurzaamheid” en “levenslang wonen”. Immers veel van de bestaande subsidies worden weinig tot niet gebruikt en schieten vaak hun doel voorbij. Daarom komt er een nieuwe, aanzienlijk verhoogde, subsidie met als doel de woningkwaliteit gevoelig te laten stijgen en dit voor alle Brakelse woningen.

Voor de werf mobiliteit voorzien wij de aanleg en of renovatie van 15 kilometer fietspad en voor de vierde en laatste werf: water, voorzien we in extra opvangcapaciteit om water te bergen. Deze extra capaciteit bedraagt ongeveer 1 m² extra per Brakelaar tegen  2030 en zal worden gerealiseerd door de buffers die zullen worden gecreëerd bij de vernieuwing van de Ronsesestraat alsook door de aanleg van het bufferbekken in Everbeek-Beneden.”