Zes van de negen gecontroleerde Ninoofse horecazaken waren volledig in orde

Samen met enkele partners (FAVV, TSW, RSZ en RVA) hield de politie van Ninove op zaterdag 27 november 2021 controles op de horecazaken op ons grondgebied.

In totaal bezochten ze 9 ondernemingen waarbij 31 personen aan een grondige controle werden onderworpen. 6 van de 9 ondernemingen waren volledig in orde. Bij 3 ondernemingen werden wel verschillende inbreuken vastgesteld door de dienst Toezicht op Sociale Wetten en/of het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid.

Er zijn ook twee personen gearresteerd die geen correcte verblijfsvergunning konden voorleggen, zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingen Zaken en kregen het bevel om het grondgebied te verlaten.

Het stadsbestuur hecht veel belang aan de controles op sociale fraude. De strijd tegen sociale fraude is noodzakelijk en als er inbreuken zijn dient hier ook gevolg aan gegeven te worden. Ik ben verheugd ook vast te stellen dat er 6 van de 9 gecontroleerde horecazaken in orde waren met alle reglementeringen”, aldus burgemeester Tania De Jonge.