“Mentaal welzijn moet topprioriteit zijn!” Natuurcoaches van NextStep begeleiden je in het bos als remedie tegen stress en burn-out

Officiële overname loopbaancentrum Agentschap Natuur en Bos door NextStep coaching.

“Er is meer mentale zorg nodig, niet minder. Meer coaches, niet minder.” Filip Bauwens

Net deze week pakt de federale overheid uit met een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. Recente cijfers van het Riziv tonen aan dat de afgelopen 4 jaar het aantal Belgen met een burn-out of depressie elk jaar gestegen is met ongeveer 10 procent. “Mentaal welzijn moet topprioriteit zijn!”  zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.

Wij kondigen graag aan dat wij, NextStep coaching, het loopbaancentrum van het Agentschap Natuur en Bos/Natuurinvest overnemen en samenvoegen met onze reeds bestaande activiteiten als loopbaan- en trainingscentrum. Dit gebeurde op 1 december 2021. Tien coaches vervoegen het NextStep-team, dat  nu bestaat uit bijna 70 coaches. Allen werken zij aan meer loopbaangeluk van onze klanten.

Waarom deze overname van het loopbaancentrum van Agentschap Natuur en Bos?

Filip, zaakvoerder: 1,2 miljoen Belgen neemt antidepressiva, 1 op 3 kampt met werkstress enz. We leven in een ontwrichte maatschappij. Er is dus bijzonder veel mentale zorg nodig. En voorkomen is veel beter dan genezen. Dus ja er zijn in de eerste plaats meer coaches nodig! Coaches zetten mensen in hun eigen kracht en leren hun dit unieke leven vieren i.p.v. ‘de kunst te leren ongelukkig zijn’ zoals psychiater Dirk De Wachter schrijft. Daarom moeten we terug naar de natuur: de mens is natuur, de natuur is mens geworden. Onafscheidelijk zijn we! COVID leert ons hier een lesje. Door in de natuur te coachen ervaren mensen op een diep niveau hoe de natuur hen (en ons!) verlevendigd. Daarom hebben we besloten verder in te zetten op natuurcoaching. Wij zijn reeds 7 jaar een door de VDAB gemandateerd loopbaancentrum. Vandaag zijn we fier aan te kunnen kondigen dat we het loopbaancentrum van het Agentschap Natuur en Bos/Natuurinvest overnemen. ANB ontwikkelde een beproefde aanpak voor coachen in de natuur. Vanaf 1 december 2021 bieden ervaren natuurcoaches van NextStep deze verfijnde begeleiding aan doorheen gans Vlaanderen. Een heugelijke gebeurtenis omdat we hiermee de krachten bundelen en het coachen in en met de natuur een nieuwe boost geven.

Peter geeft toelichting: ‘gecoacht worden in de natuur heeft heel wat voordelen. Je bent buiten in de natuur wat goed is voor je gezondheid, je beweegt en je wordt gecoacht. ‘

Luc: ‘er wordt wel eens gedacht dat je makkelijk coach kan worden. Niks blijkt minder waar. Vooreerst staat de leergang ‘coachen in de natuur’ enkel open voor coaches die reeds de basisvaardigheden als coach bezitten. Dat checken we af in het intakegesprek.’

Linske voegt eraan toe: ‘De focus bij de opleiding ligt op het leren inzetten van de natuur tijdens de coaching.

Wat moeten coaches doen om hun certificaat te behalen?

Peter: ‘een aantal zaken. De deelnemers maken een uitgebreid verslag: de evolutie van hun leervraag, een zelfreflectie over de verschillende dagen. Ze beschrijven twee uitgevoerde coachings met leerpunten, een verslag van drie opgelegde boeken en dan nog een praktische proef die beoordeeld wordt door twee ervaren natuurcoaches.’

Filip bezieler en eigenaar haalt de enthousiaste ervaringen van enkele deelnemers aan:

“Ik werd verrast hoe ondersteunend de natuur kan zijn in een coachingstraject”

“De combinatie van aanwezig zijn in de natuur en het coachen van mensen is echt versterkend en waardevol”

“Dit is één van de meest impactvolle opleidingen die ik ooit heb gevolgd”

Wat maakt u zo zeker dat ‘coachen in de natuur’ werkt?

‘Uiteraard is de positieve feedback van de coachees onze belangrijkste maatstaf.’ Licht Marleen toe. ‘En die is uitzonderlijk positief. Op die vele jaren dat wij coachen in de natuur is iedereen tevreden tot zeer enthousiast geweest over de begeleiding. Aan de klant willen wij het blijven aftoetsen!

Heeft de wetenschap dit reeds onderzocht?’

Ja wij zijn blij dat er wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van de natuur op ons welzijn. Verlagen van het stresshormoon cortisol, rustigere ademhaling en hartslag, emotioneel welzijn, gezonde lucht en zoveel meer is onderzocht en vastgesteld.’ zegt Marleen. ‘In een recente podcast van de Universiteit Vlaanderen geeft M. Plusquin tekst en uitleg bij deze onderzoeken. De vraag in die podcast was of dokters hier in Vlaanderen natuur zouden mogen voorschrijven, zoals dat al in verschillende andere landen het geval is. De conclusie van de podcast is: dat zou goed zijn! Vandaag is dat nog niet zo, misschien morgen wel?