Nieuwe Zottegemse straatnamen: mag de schrijfwijze juist zijn?

In hun vergadering van maandag 24 januari (die opnieuw digitaal zal verlopen) gaan de Zottegemse gemeenteraadsleden zich onder meer buigen over nieuwe straatnamen die er nodig zijn naar aanleiding van de realisaties van het bouwproject Collegium aan de Kasteelstraat/Neerhofstraat en van de verkaveling op de Cantaertsite aan de Grensstraat. Voor die keuze van nieuwe straatnamen (waarvoor destijds ook een adviescommissie in het leven werd geroepen) zijn vaak een bepaald thema, topografische elementen, een historische achtergrond enz. de inspiratiebron. Als verwijzing naar het schoolgebouw dat zich vroeger op die plaats bevond, is er dan ook niets mis met de naam ‘Oud College’ die het stadsbestuur gaf aan de nieuwe ondergrondse parking in de Neerhofstraat.

Maar wij kunnen wel begrijpen dat mensen zich ergeren aan de verkeerde spelling ervan, en bij uitbreiding aan alsmaar toenemende foutieve schrijfwijzen of grammaticale fouten door functionarissen, hogere diensten en andere gestudeerden van wie men dit zeker niet verwacht. Zoals opgemerkt wordt, is de juiste schrijfwijze inderdaad ‘Oud-College’ (“volgens de al jaren geldende spellingsregel dienaangaande die samen met andere algemene spellingsregels al in de eerste graad van het middelbaar onderwijs wordt aangeleerd”, zo wordt er nog fijntjes aan toegevoegd). ‘Oud-College’ met koppelteken dus, omdat ‘oud’ hier niet een adjectief is dat de ouderdom van een bestaand gebouw uitdrukt maar een voorvoegsel dat de betekenis van ‘voormalig’ heeft (zoals ook oud-strijder, ex-burgemeester, oud-wielrenner, …).

Door andere NUUS-lezers werd ons overigens eveneens al gesignaleerd dat uit briefverkeer, mailberichten en/of andere documenten namens of vanwege het stadsbestuur blijkt dat ook het juiste gebruik van de woorden ‘e-mail’ en ‘email’ een struikelblok is. Hiervoor moeten niet de medewerkers met de vinger gewezen worden. Eénmaal opzoeken in een woordenboek of via het internet kan genoeg zijn om talloze keren foutief gebruik te voorkomen. Want naast een totaal andere uitspraak is er ook het betekenisverschil: een e-mail is een elektronisch verzonden bericht, email is een glasachtig laagje ter bescherming of versiering op bvb. metalen voorwerpen of aardewerk.

Terug wat de straatnamen betreft: er wordt niet verwacht dat straatnamen die al decennialang ingeburgerd zijn maar taalkundig eigenlijk niet correct zijn (zoals Paddestraat, Kapellestraat, Gentse Steenweg), zouden aangepast worden aan de geldende spellingregels. Maar als nieuwe namen in voege gebracht worden, kan dit inderdaad evengoed in de juiste schrijfwijze. De wakkere medeburgers die ons hieromtrent contacteerden, willen overigens geen taalpuristen zijn maar het kan niet ontkend worden dat ook een correct taalgebruik naar de buitenwereld toe bijdraagt tot het imago en een positieve naambekendheid van de stad. Om deze reden schreven wij trouwens ook zelf in een eerder NUUS-artikel dat het een jammerlijk minpunt was dat enkele tekstjes van de toeristische infobordjes die in de zomer van vorig jaar aan een 20-tal gebouwen en monumenten werden aangebracht met het oog op een grotere beleving van de stad, taalkundig niet helemaal foutloos waren. En intussen, terwijl het met de eigen Vlaamse moedertaal blijkbaar niet zo nauw genomen wordt, kunt u de ondergrondse parking die hierboven ter sprake kwam, verlaten via de ‘Exit’ en duiken ook in het zwembad Bevegemse Vijvers Engelstalige opschriften op …

 

X