Klankbordgroep hondenlosloopweide in Brakel

Gemeente Brakel maakt werk van een hondenlosloopweide in De Rijdtmeersen. Daarbij hecht Gemeente Brakel veel belang aan participatie van de burgers. Daarom wensen ze een klankbordgroep oprichten om het project verder uit te werken en te realiseren in 2022.

De klankbordgroep helpt Gemeente Brakel mee inzichten en aanbevelingen te verzamelen. Ze geeft mee vorm aan de nieuwe hondenlosloopweide en vertegenwoordigt bezitters van honden van diverse rassen, recreanten die reeds actief zijn op De Rijdtmeersen en mensen die professioneel bezig zijn met honden.

Hondenlosloopweide-ambassadeurs

Voor de klankbordgroep is Gemeente Brakel op zoek naar 4 tot 6 hondenlosloopweide-ambassadeurs die een bijdrage willen leveren en mee willen brainstormen over de nieuwe hondenlosloopweide. Voor de samenstelling van de groep streeft Gemeente Brakel naar een evenwichtige verdeling. Uit de kandidaten wordt daarom een selectie gemaakt.

Gemeente Brakel vraagt leden van de klankbordgroep om aanwezig te zijn tijdens enkele infomomenten (ter plaatse of online) doorheen het jaar. Daarbij brainstormen ze over de nieuwe hondenlosloopweide. Een eerste sessie vindt al plaats in het voorjaar. Tijdens deze kick-off ontmoeten de leden elkaar een eerste keer en stelt Gemeente Brakel een eerste ontwerp voor. Daarnaast wordt de werking uitgelegd en enkele data vastgelegd.

Inschrijven

Maak je graag deel uit van de klankbordgroep? Geef je dan voor maandag 21 februari 2022 op via de gemeentelijke website www.brakel.be. Ben je erbij, dan neemt Gemeente Brakel zo snel mogelijk contact met je op.

X