Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  •  In het vooruitzicht van de komende zomervakantie is het OCMW op zoek naar een jobstudent zorgkunde (m, v, x). Het sollicitatieformulier alsook info over voorwaarden en nodige kwalificatiebewijzen is op www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. Solliciteren kan tot woensdag 13 april om 12 uur ’s middags. Voor bijkomende inlichtingen kan men contact opnemen met de personeelsdienst via vacature@zottegem.be of tel. 09 364 64 74.

  • Elk jaar moet de stad, op basis van een zonale verdeelsleutel, een financiële bijdrage voor de werking van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem leveren, zowel voor investeringen als voor de exploitatie ervan. Voor dit dienstjaar 2022 is deze dotatie becijferd op 2.749.301 euro voor exploitatie en 197.189 euro voor investeringen.

 

  • Dit is eveneens het geval met betrekking tot de zgn. hulpverleningszone Vlaamse Ardennen waarvan de Brandweerpost Zottegem deel uitmaakt. In dit geval bedraagt de stedelijke dotatie (ook berekend volgens zonale verdeelsleutel) 693.382 euro voor de exploitatie en 148.245 euro voor investeringen.

 

  • Het stadsbestuur heeft ingestemd met de (enige) aanvraag om in de wijk Bijloke de Goudenregenstraat tijdens de paasvakantie als speelstraat te mogen inrichten. Volgens een speciaal politiereglement dienaangaande geldt deze schikking van maandag 4 tot en met (paas)zondag 17 april, elke dag van 10 tot 20 uur.