Bloedinzamelingen in Zottegem: op afspraak in LDC Egmont

In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen ieder jaar in Zottegem om de drie maanden (in januari, april, juli en oktober) bloedinzamelingen gehouden. Telkens vinden er dan drie sessies plaats, die om organisatorische redenen vooralsnog alle drie doorgaan in het Lokaal Dienstencentrum Egmont op de OCMW-site (ingang via A. Gevaertlaan). Vrijwillige donoren kunnen zich daar aanmelden op woensdag 13 april van 16 tot 19 uur alsook op vrijdag 15 en 22 april telkens van 17 tot 20 uur.

Om alles toch nog in coronaveilige omstandigheden te laten verlopen, zullen ter plaatse de nodige maatregelen genomen worden maar moet er ook op voorhand een afspraak gemaakt worden voor donatie. Dit kan telefonisch via het gratis nummer 0800 77700 of op de website donorportaal.rodekruis.be. In dit verband werd ons overigens bevestigd dat het de bedoeling is om ook in de toekomst de bloedinzamelingen verder te blijven organiseren op basis van voorafgaande afspraak. Voor wie deze data al in zijn / haar agenda wil noteren, kunnen we reeds vermelden dat de volgende driemaandelijkse bloedinzamelingen in Zottegem zullen plaatsvinden op woensdag 13 en de vrijdagen 15 en 22 juli, en op woensdag 19 en de vrijdagen 21 en 28 oktober. Uiteraard zijn voor al deze bloedinzamelingen ook nieuwe kandidaat-donoren welkom, eveneens op afspraak.