Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De stad wil een aantal redders (jobstudenten) aanwerven voor de werking van het zwembad Bevegemse Vijvers tijdens de komende zomervakantie. Het sollicitatieformulier alsook info over voorwaarden en nodige brevet/attesten is op www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. Solliciteren kan tot vrijdag 6 mei om 12 uur ’s middags. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met de personeelsdienst via vacature@zottegem.be of tel. 09 364 64 74.

 

  • Vanuit het Vast Bureau van het OCMW is aan het kerkelijk bestuur van het dekenaat Zottegem een schrijven gericht met de vraag om de kapel op de OCMW-site te onttrekken aan de eredienst teneinde die ruimte voor een andere bestemming te kunnen gebruiken.

 

  • Ten behoeve van de stedelijke groendienst werd bij de bvba Aerts Rapide in Geraardsbergen een tractor met maaicombinatie en aanzuigkar aangekocht (leveringstermijn 365 dagen) die vooral voor bermonderhoud zal ingezet worden. Kostprijs: 317.020 euro.

 

  • Jaarlijks wordt door de stad een subsidie uitbetaald aan particulieren of verenigingen die door de aanplant of het onderhoud van kleine landschapselementen een bijdrage leveren tot het verhogen van de landelijke omgeving. Voor het voorbije jaar 2021 werden hiervoor vijf aanvragen ingediend, goed voor een totaal subsidiebedrag van 1.083,22 euro.