Vanaf 19 april wijzigt de verkeerssituatie in de omgeving van de Penitentenstraat

‘De slechte coördinatie van de werken leidt tot een verkeersinfarct in de binnenstad.’


Geraardsbergen. Naar aanleiding van de start van de bouwwerken ter hoogte van de Penitentenstraat 27, waar ooit het klooster van de Arme Klaren heeft gestaan, zal de verkeerssituatie in de buurt andermaal grondig wijzigen. Volgens gemeenteraadslid Stéphan Bourlau gaat dit ten koste van de bewoners en de handelaars, die andermaal de dupe zijn van de slechte coördinatie van de werken. ‘Het zou van een portie ‘gezond verstand’ getuigen om de geplande werken te laten aanvatten van het moment dat de Wijngaardbrug hersteld is en terug open wordt gesteld voor het verkeer.’ Bovendien is ook de Gentsestraat volledig afgesloten.

Op dinsdag 19 april starten er ter hoogte van de Penitentenstraat 27 bouwwerken. Waar ooit het klooster van de Arme Klaren heeft gestaan, worden er nu zestien sociale appartementen opgetrokken. In een brief aan de bewoners laat nv Algemene Bouwondernemingen Marcel Everaert-Cooreman weten dat ‘wij genoodzaakt zijn, na samenkomst met de dienst mobiliteit en de politie van Geraardsbergen een verkeerswijziging en een parkeerverbod in te voeren… Dit zal over een permanente situatie lopen tot eind 2022.’

Gewijzigde verkeerssituatie
Vanaf dinsdag 19 april is het verboden stil te staan en te parkeren aan beide zijden vanaf de Penitentenstraat 27 tot aan de Denderstraat en in de Paterstraat. Hetzelfde geldt voor de Denderstraat, van de hoek van de met de Penitentenstraat tot aan de Zakkaai.

In de Paterstraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel de bewoners krijgen nog toegang tot de straat. In de Denderstraat geldt voor de ganse periode éénrichtingsverkeer, dit vanaf de hoek met de Penitentenstraat tot de Zakkaai. Fietsers mogen in beide richtingen rijden.

‘Het doel van deze regelíng is een toegang te verschaffen op een veilige manier voor onze zware transporten, dewelke achteruit van de Denderstraat zullen komen tot aan onze werf. Bij het verlaten van de werf verlaten ze deze Ín de tegenovergestelde richtíng’, staat in de brief te lezen.

‘Verkeerschaos leidt tot verkeersinfarct’
Volgens gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) zou het van gezond verstand getuigen moest er wat orde in de werken in het centrum van de stad geschapen worden. ‘De werken in de Penitentstraat liggen al een hele tijd stil.  Het zou van een portie ‘gezond verstand’ getuigen om de geplande werken te laten aanvatten op het moment dat de Wijngaardbrug hersteld is en terug open wordt gesteld voor het verkeer’, suggereert raadslid Bourlau. ‘Het is niet de eerste keer dat er een slechte coördinatie is vanwege het stadsbestuur wat betreft de werken.  Bovendien zal de Gentsestraat nog wel voor een tijdje gesloten zijn voor alle verkeer. Binnen een straal van 500 meter wordt de stad onbereikbaar.’  Volgens Stéphan Bourlau leiden de werken tot verkeerschaos in de binnenstad. ‘De slechte coördinatie van de werken leidt tot een verkeersinfarct in de binnenstad.’

De bewoners van de Penitenten-, de Dender- en de Paterstraat zijn volgens de voorman van Het Alternatief niet gelukkig met deze situatie. ‘Waar moeten ze in godsnaam hun wagens parkeren? De handelaars in de buurt zagen hun inkomsten dalen door de werken die momenteel aan de gang zijn, maar vrezen opnieuw financieel de dupe te worden van de slechte coördinatie van de werken. Klanten zullen opnieuw andere oorden opzoeken.’ Raadslid Bourlau dringt er bij het stadsbestuur op aan om de werken beter te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Voor verdere informatie kan u zich wenden tot de bevoegde stadsdiensten of de firma.

Julien Borremans

Lees ook:

150 jaar oud Klooster van de Arme Klaren moet wijken voor appartementen.