Vier nieuwe leden opgenomen in de ‘Orde van Triverius’ in Brakel.

De jaarlijkse vergadering van Triverius waarbij er nieuwe leden werden opgenomen in de Orde had dit jaar plaats in april. Normaal is dit eind januari maar COVID was verantwoordelijk voor dit uitstel.

Elisa en Camille Kindt  zorgde voor de muzikale intermezzi.

De toelichting werd gegeven door André Premereur en de medailles werden overhandigd door  de voorzitter van de Orde Dr. Lieven Bauwens.

Tijdens zijn slottoespraak  had voorzitter Bauwens  over de rol en de steun die de gemeente Brakel kan betekenen voor het medisch-historisch museum ‘Hieremias Triverius Brachelius’  dat is ondergebracht in de kloosterkerk van de zusters van Maria in Nederbrakel.

1.      Nancy DE GEETER
Nancy De Geeter

Omwille van haar inbreng en haar inzet bij de realisatie van de reuzenfiguren en bij de organisatie van de stoet, op die manier bijdragend tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Nancy De Geeter, secretaris van de vzw Brakelse Reuzendragers, een valabele kandidate is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.

 

 

 

2.      Pascal TERNOOT
In moeilijke omstandigheden heeft Pascal Ternoot het voorzitterschap van de Brakelse Reuzendragers op zich genomen. Met zijn bestuursploeg slaagde hij er in het gestarte project tot een goed einde te brengen. Onder Pascal’s leiding heeft de ploeg er een onvergetelijk doopfeest van gemaakt, iets waarvoor we hen bijzonder dankbaar zijn.

Omwille van zijn inbreng en zijn inzet bij de realisatie van de reuzenfiguren en bij de organisatie van de stoet, op die manier bijdragend tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Pascal Ternoot, voorzitter van de vzw Brakelse Reuzendragers, een valabele kandidaat is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.

 

 

 

3.      Gilbert DELARUELLE
Als lid van de vroegere Stichting Keizer Karel Gent, en penningmeester van de huidige vzw Historisch Genootschap Keizer Karel Gent, heeft hij deelgenomen aan diverse manifestaties ter ere van Triverius: in het Triveriusjaar 2004 was hij bij ons als graaf van Egmont, in 2009 en 2014 als de bisschop van Chièvres. Als diezelfde bisschop was Gilbert vorig jaar de doopvader van reus Triverius en reuzin Anna Walraevens.

Van opleiding is Gilbert scheikundig ir, maar hij heeft zich op latere leeftijd op de geschiedenis gestort en is hij cursussen geschiedkunde gaan volgen. Zelf noemt hij zich een semi-historicus. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis en de archieven van de Vlaamse Heerlijkheden. Hij schrijft heel wat bijdragen in “Die Chronycke”, het driemaandelijks tijdschrift van het Historisch Genootschap, en hij heeft ons ook zijn diensten aangeboden voor historisch onderzoek naar de heerlijkheden in het werkgebied van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, iets wat we met veel plezier hebben aanvaard. We kijken dan ook reikhalzend uit naar publicaties daarover in ons tijdschrift.

Omdat hij door zijn actieve deelname aan verschillende manifestaties  ontegensprekelijk heeft bijgedragen en als auteur van artikels nog verder zal bijdragen tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Gilbert Delaruelle een valabele kandidaat is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.

 

 

4.      Marcel COCK
En als laatste maar zeker niet als minste, onze vierde kandidaat voor opname in de Orde is Marcel Cock.

In de nu meer dan vijftigjarige geschiedenis van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius is Marcel eigenlijk een constante.

Voor de allereerste voordracht die door de Geschied- en Heemkundige Kring werd georganiseerd, dat was op vrijdag 19 november 1971, werd al een beroep gedaan op Marcel. Hij had het toen over de opgravingen bij het kasteel van Schendelbeke. Sindsdien is hij nog verscheidene keren bij ons te gast geweest als spreker. De voorlopig laatste keer heb ik daarstraks vermeld, toen hij in oktober 2020 een voordracht gaf in de Kartuizerkerk te Lierde met een voordracht over de Humanisten in onze streek.

Doorheen de jaren mocht ons tijdschrift ook al verschillende bijdragen van zijn hand publiceren. Marcel heeft een uitstekende reputatie opgebouwd als onderzoeker, en nooit deden we vergeefs een beroep op zijn deskundigheid als we zelf vragen of problemen hadden, zoals onlangs nog toen we worstelden met 16de eeuwse Latijnse teksten over de werken aan de kerktoren van Nederbrakel.

Je ging voor ons zelfs opzoekingen doen in het Rijksarchief.

Omwille van voornoemde argumenten is het bestuur van de Orde van Triverius van oordeel dat Marcel in hoge mate heeft bijgedragen tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, en heeft geoordeeld dat Marcel Cock een valabele kandidaat is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.