Op de foto ziet u zittend v.l.n.r. ergotherapeut Louise De Cooman, een gast van WZC De Bron en zorgkundige Vanessa De Sutter; staand links directeur Ellen Veeckman en rechts kok Hilde Stautemas.

WZC De Bron Zottegem werkt met ‘themagroepen’ aan de zorg van morgen

Uit de laatste tevredenheidsbevraging in de voorbije maand maart blijkt dat maar liefst 94,5% van de bewoners zich goed voelt in het woonzorgcentrum De Bron aan de Marie Popelinstraat (in de nieuwe wijk Lelie achter het AZ Sint-Elisabeth). Dit betekent echter helemaal niet dat men er op de lauweren gaat rusten. Integendeel, met het oog op de zorg van morgen start vzw De Bron Zottegem in de komende weken en maanden met een nieuw initiatief en zullen er zgn. ‘themagroepen’ aan de slag gaan. Deze werkwijze houdt in dat er rond verschillende thema’s werkgroepen worden samengesteld waarin bewoners, mantelzorgers en eigen medewerkers vertegenwoordigd zullen zijn. Deze werkgroepen zullen vier keer per jaar samenkomen om dagdagelijkse zaken te bespreken, te evalueren en te optimaliseren. Daarbij zal ook telkens teruggekoppeld worden naar het vorige overleg en bekeken worden of de toen besproken zaken al effectief geïmplementeerd zijn.

TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG

Dit nieuwe concept is gebaseerd op het Scandinavische Tubbe-model. Hierbij worden enerzijds de bewoners volledig betrokken bij het leven in de zorginstelling, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de themagroepen, mee te werken aan evenementen, te helpen bij het klaarmaken van de maaltijden, het verdelen van de post enz. Anderzijds kunnen de personeelsleden uit hun gewone rol stappen en worden ze aangemoedigd om meer tijd door te brengen met de bewoners en te luisteren naar hun noden en wensen zodat ze (opnieuw) het gevoel krijgen een stimulerend en voldoening schenkend beroep uit te oefenen.

De eerste themagroepen zullen georganiseerd worden rond drie belangrijke pijlers, zijnde: verzorging, beleving en woonomgeving. Nog vóór de zomer zal de eerste sessie doorgaan. Familieleden, bewoners en/of mantelzorgers die wensen hieraan deel te nemen, kunnen dit tot vrijdag 13 mei kenbaar maken binnen de zorginstelling van De Bron. Het is de bedoeling dat dit project blijft doorlopen in de toekomst zodat er steeds andere thema’s kunnen aangesneden worden en er ook telkens meteen kan ingespeeld worden op de noden van dat moment. Op
deze manier wil vzw De Bron nog meer inzetten op toekomstbestendige zorg.

Op de foto ziet u zittend v.l.n.r. ergotherapeut Louise De Cooman, een gast van WZC De Bron en zorgkundige Vanessa De Sutter; staand links directeur Ellen Veeckman en rechts kok Hilde Stautemas.