De hernieuwde Bonte/Bontestraat werd officieel geopend.

Onder een schitterende zon en het goedkeurend oog van de bevolking werd op zondag 24/04/2022 de hernieuwde Bonte( Lierde)/Bontestraat(Zottegem) ingewandeld en officieel open verklaard.

Op 25 april 2017 en 27 augustus 2018 hadden er al infovergaderingen plaats met de omwonenden en door de talrijke klachten van hen planden de stad Zottegem en de gemeente Lierde  in nauwe samenwerking belangrijke wegen- en rioleringswerken. Het project situeert zich op het grondgebied van beide gemeenten tussen de N8 (Lierde) en Assenveld (Zottegem).

Door een klacht van de Stichting Omer Wattez tegen deze plannen gingen de werken uiteindelijk maar van start in mei 2021.

De Bonte/ Bontestraat was in zeer slechte staat, met verzakte kasseien en stukjes asfalt om putten te vullen. Dit met trillingen en lawaaihinder in de huizen als gevolg.  Bovendien werd er vaak te snel gereden en was het, ook door de slechte staat van de weg, allerminst veilig om te fietsen.

De oude kasseien zijn nu vervangen door een geluidsarmere asfaltverharding hetgeen het woonklimaat van de bebouwde omgeving ten goede komt.

Van deze gelegenheid werd uiteraard door beide besturen gebruik gemaakt om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen wat betekent dat in de Bonte / Bontestraat nu afval- en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd.

De nieuwe rijweg bestaat uit een 5,40 meter brede KWS verharding met langs beide zijden een kantstrook (0,30 m.) en een trottoirband ( 0,20 m.).

Langs beide zijden van de weg werd er tevens een fietspad in rode asfalt aangelegd van 1,50 meter breedte  .

Het voorzien van de verhoogde fietspaden komt het comfort en de veiligheid van de fietsers zeker ten goede. Verder werden er ook een tweetal verkeersremmers voorzien om de snelheid van het verkeer af te remmen. Onderaan de straat bevinden zich ook nog de nieuwe bushaltes.

De werken hebben ongeveer 10 maanden in beslag genomen .                                                               foto’s LucVDA