Het regenboogzebrapad op de Heldenlaan

Zottegem krijgt een tweede regenboogzebrapad

Einde maart van vorig jaar werd in het Zottegemse centrum door de stad in de Heldenlaan nabij het kruispunt met de Neerhofstraat aan de ene kant en met de L. De Metsstraat aan de andere kant een regenboogzebrapad geschilderd, als signaal dat onverdraagzaamheid en geweld tegenover personen omwille van hun seksuele geaardheid of identiteit niet kunnen (de regenboog is het symbool van diversiteit in de gemeenschap van lesbische, homoseksuele, biseksuele mensen en transgenders). Op voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer komt er op Zottegems grondgebied nu nog een tweede regenboogzebrapad bij.

In een schrijven van begin januari liet deze overheidsdienst namelijk weten dat het voor iedere stad of gemeente in Vlaanderen mogelijk is om de aanleg aan te vragen van één regenboogzebrapad op een gewestweg op het grondgebied van die stad of gemeente. In het vooruitzicht van de komende Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, op dinsdag 17 mei, wil het Zottegemse stadsbestuur van deze mogelijkheid gebruikmaken om het bestaande zebrapad ter hoogte van de hoofdingang van het Koninklijk Atheneum in de Meerlaan (deel van de gewestweg N462) om te vormen tot een regenboogzebrapad. Tijdens de vergadering van maandag 25 april zal dit voorgelegd worden aan de gemeenteraad.