Agentschap Binnenlands Bestuur fluit stad Zottegem terug: overeenkomst met tennis- en padelclub nietig verklaard

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de erfpachtovereenkomst tussen de stad Zottegem en de tennis- en padelclub in Zottegem ongeldig verklaard en vernietigd. Er werd tegen de overkomst klacht neergelegd door onder meer oppositiepartij Groen.

Lees meer over de bedenkingen van Groen via onderstaande link.

Groen Zottegem: “Tennis- en padelclub wordt gesponsord door de belastingbetaler”

“Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur geeft Groen Zottegem en de anderen die een klacht formuleerden nu gelijk en vernietigt de beslissing”, laten voorzitter Peter Billiet en raadslid Heidi Schuddinck van Groen weten in een reactie. “Het Agentschap wijst op het feit dat de markt niet geraadpleegd werd en daardoor niet elke geïnteresseerde de kans kreeg om mee te dingen. Een goede prijs verkrijgen is immers de werkwijze die het zuinigheidsprincipe van de overheid respecteert en dus het algemeen belang dient. Nergens is een schattingsverslag in het dossier te vinden en de marktconforme vergoeding van 600 euro per padel terrein per jaar wordt niet gestaafd. Het agentschap haalt nog andere aspecten aan waaruit blijkt dat het zuinigheidsprincipe niet wordt gehanteerd. De stad Zottegem verarmt, terwijl de tennisclub en genoemde vennootschap Juma een financieel voordeel krijgen dat niet objectief te verantwoorden is. Het is bijzonder spijtig en niet ethisch dat het stadsbestuur hier niet voorzichtiger mee omspringt.”

“Er zijn tegenwoordig voorbeelden genoeg waar de minste sfeermakerij rond vriendjespolitiek verkeerd uitdraait. Het is een raadsel waarom men hier niet extra alert voor is. Door een open en transparante procedure te voeren, zoals bijvoorbeeld de procedure die men met betrekking tot de uitbating van het Kasteel Breivelde, de cafetaria van het Zwembad en De Foyer volgt, doet men aan degelijk bestuur en vermijdt men de stilstand die men nu zelf creëert. Wij hopen dat het dossier nu transparant en deontologisch correct wordt aangepakt zodat de Zottegemse sporter en TC Zottegem zich naar de toekomst toe geen zorgen moeten maken. Sport en sportbeleid zijn belangrijk en dragen wij een warm hart toe. TC Zottegem bestaat al vele jaren en racketsporten wensen we een mooie, duurzame toekomst toe. Goed bestuur, een correcte toepassing van de deontologie, transparantie en een juiste besteding van de gelden van de belastingbetaler zijn waarden waar Groen Zottegem voor staat. Daarmee toont men zijn respect voor de belastingbetaler.”

Lees ook

Reactie stad Zottegem nietigverklaring overeenkomst met tennis- en padelclub: “Recht op mededinging speelt hier niet”