Reactie stad Zottegem nietigverklaring overeenkomst met tennis- en padelclub: “Recht op mededinging speelt hier niet”

“De Gouverneur heeft de beslissing vernietigd omdat men de voorgestelde herschikking van de opstalrechten, onvoldoende gemotiveerd vindt. De gouverneur vraagt bijkomend enkele schattingsverslagen om een beter zicht te krijgen op het dossier, welke wij in de komende weken zullen laten opmaken”, aldus schepen Brecht Cassiman. “Wij blijven als stadsbestuur van oordeel dat het recht op mededinging hier helemaal niet speelt: Tennis- en Padelclub Zottegem heeft vandaag verworven opstalrechten op het C-terrein bovenaan de Bevegemstraat, goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad in 2018. Om het stadionproject te kunnen realiseren, vroeg het stadsbestuur aan TC Zottegem een stuk grond terug te geven aan de stad, waarbij men in ruil een ander stuk toegewezen krijgt om bijkomende padelterreinen aan te leggen. Bovendien wil niemand dat er aan de straatkant in de Bevegemstraat bijkomende padelterreinen zouden worden aangelegd – iets wat vandaag theoretisch mogelijk is. Het gaat hem dus over een grondruil met recht van opstal in wederzijds akkoord, in het algemeen belang. Tijdens de opmaak van de nieuwe erfpachtregeling, wilden we het lappendeken van oude opstalrechten terzelfdertijd ‘opkuisen’ en in één nieuwe regeling onderbrengen, om het overzicht te kunnen bewaren. Het is een complex dossier: we hebben begrepen van de gouverneur dat we het juridisch kluwen dieper zullen moeten toelichten, om onze motivering kracht bij te zetten. We zullen in die zin een nieuw voorstel van beslissing agenderen op de gemeenteraad van juni. Ik wil benadrukken dat deze vernietiging in geen enkel opzicht een vertraging betekent voor de omgevingsvergunning of uitvoering van het stadionproject. In aanwezigheid van alle betrokken sportclubs en partners, lichten we op vrijdag 6 mei om 19u de plannen toe aan het brede publiek in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers.”

Lees ook

Agentschap Binnenlands Bestuur fluit stad Zottegem terug: overeenkomst met tennis- en padelclub nietig verklaard