In Zottegems centrum extra shop & go-parkeerplaatsen

Wie snel een boodschap wil doen of vlug iets moet ophalen, kan sinds het begin van dit jaar in het Zottegemse winkelcentrum gebruikmaken van een zgn. shop & go-parkeerplaats waar, van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur, gedurende maximum een half uur gratis kan geparkeerd worden (bij overtreding wordt een retributiebon van 18 euro uitgeschreven). Momenteel zijn er acht dergelijke shop & go-parkeerplaatsen beschikbaar: in de Heldenlaan (kant afwaartse rijbaan) 3 tussen de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking (bezijden het stadhuis) en het einde van het woonerf (= einde klinkerverharding) en 2 aan de overkant (kant opwaartse rijbaan) vanaf het begin van het woonerf (= begin klinkerverharding) naar de Markt toe, in de Stationsstraat de laatste 2 parkeerplaatsen aan de linkerkant (in de rijrichting) en op de Zavel 1 uiterst rechts tegen de zuidgevel van de kerk.

TWEE BIJKOMEND OP DE ZAVEL

Aanvankelijk was het de bedoeling om ook in de Hoogstraat de eerste twee bestaande parkeerplaatsen (in de rijrichting, komende van de Markt) te voorzien als shop & go-parkeerplaatsen. Omdat daar echter ook al de inrichting van een terras was vergund, werd er dan voor geopteerd om de twee shop & go-parkeerplaatsen in te richten ter hoogte van Labaere maar achteraf werd ook van die optie afgezien (naar verluidt omdat de signalisatie het zicht op de etalage zou belemmeren). Volgens het oorspronkelijke plan zouden er dus in totaal tien shop & go-parkeerplaatsen voorzien worden maar uiteindelijk bleef het tot nog toe bij acht. Dat zullen er nu toch tien worden want op de Zavel, vlak naast (links van) de reeds beschikbare shop & go-parkeerplaats aan de zijgevel van de dekenale kerk, gaan er binnenkort nog twee dergelijke speciale parkeerplaatsen bij komen. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd dit voornemen van het stadsbestuur voorgelegd en goedgekeurd. De sensoren om de detecteren wanneer en hoelang een wagen er geparkeerd wordt, zijn op die plekken al in de grond aangebracht. De nodige verkeersborden om deze twee extra shop & go-parkeerplaatsen te signaleren, moeten nog geplaatst worden.