Open Vld plus wil mening inwoners over dure investeringen in nieuw administratief centrum

Via de website (http://www.welofgeenac.be ) en met een huis-aan-huis campagne wil oppositiepartij Open Vld Plus de mening van de inwoners weten over de prioritaire investeringen in Oosterzele.

Voor de liberalen is het project van 6,3 miljoen euro te groot, niet voldoende toekomstgericht én zijn er ten dienste van de bevolking belangrijkere zaken om in te investeren, zoals betere fietsinfrastructuur, sport- en jeugdaccommodatie.

“Uiteraard is een deftig gemeentehuis met een loketfunctie waar de inwoners terecht kunnen voor de dienstverlening. Maar in de plannen is gewoon geen rekening gehouden met de nieuwe realitiet dat heel wat mensen deels thuis en online werken. Er wordt ook geen rekening gehouden met een toekomstige fusie met een buurgemeente. Bovendien is dit plan er gewoon zonder inspraak door de gemeenteraad gejaagd. Nochtans had de CD&V/N-VA meerderheid in hun bestuursakkoord plechtig beloofd aan bij grootschalige projecten steeds inspraak van de bevolking te vragen. Een nieuw administratief centrum van 6,3 miljoen euro is zo’n project. Toch werd op geen enkel moment enige inspraak van de bevolking of de gemeenteraad gevraagd. Enkel het personeel werd geconsulteerd”, zegt fractieleider Filip Michiels.

Op de gemeenteraad werd de samenwerking met SOLVA reeds goedgekeurd. Maar intussen is er ook al een ontwerper uit Antwerpen aangesteld. “Deze meerderheid heeft 50,5 procent van de stemmen. Daarom willen we nu heel breed de Oosterzeelse bevolking bevragen of dit plan wel een goed idee is. Wij vinden van niet. Er zijn andere prioriteiten in de gemeente zoals investeringen in onze fietspaden, in sport- en jeugdinfrastructuur”, aldus Michiels.

“Uit het fietsrapport van de VSV en zelfs van jullie krant blijkt dat Oosterzele faalt in haar fietsbeleid. Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school, de jeugdbeweging of de sportclub laten fietsen. Het beleid krijgt zelfs een buis op de vraag of kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ook een grondige renovatie van de sporthal dringt zich op. Met een bijkomende lening van 5,6 miljoen voor een administratief centrum vanaf 2024 schuift het bestuur de kosten door naar de toekomstige generatie en blijft er geen ruimte over voor een volgende bestuursploeg om nog investeringen te doen aan belangrijkere zaken”, besluit Michiels. Bron HLN.

Inwoners kunnen online stemmen op www.welofgeenac.be en krijgen eerstdaags ook een folder met stemformulier in de brievenbus.