Op zoek naar een naam voor alle wandelwegjes in Oosterzele

Werkgroep Trage Wegen helpt mee

Werkgroep Trage Wegen is op zoek naar een naam voor alle wandelwegjes in Oosterzele. Enkele jaren geleden maakte de gemeente Oosterzele reeds werk van het benoemen van Trage Wegen in de fusiegemeente Oosterzele. Met de actie kregen zo’n 65 trage wegen een naambordje aan hun begin- of eindpunt. Het lovenswaardig initiatief krijgt nu een vervolg. Het streefdoel: alle begaanbare trage wegen een naambordje geven, zowel op begin- en eindpunt.
Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Werkgroep Trage Wegen vindt het als onafhankelijke werkgroep belangrijk dat de gekozen namen historisch correct zijn of minstens een link hebben met de omgeving. Je kan mee helpen. Ken je een oude naam van een wegje, hoe hij in de volksmond werd of wordt genoemd? Heb je leuke suggesties voor Trage Wegen die je kent, al dan niet in je buurt? Zijn er nog ergens plaatsen waar er bordjes ontbreken aan het begin- of eindpunt? Werkgroep Trage Wegen hoort het graag. Alle suggesties voor wegels die voorkomen op de trage wegenkaart, uitgebracht door de gemeente zijn welkom. Vermeld daarbij ook waar het wegje zich bevindt? De trage wegenkaart vind je op http://www.tragewegenoosterzele.be Je kan de info ook vinden op de website: Trage Wegen Oosterzele, website van de onafhankelijke Werkgroep Trage Wegen Oosterzele. (mvdv, foto’s ddl)

http://www.tragewegenoosterzele.be/wp-content/uploads/2021/01/TragewegenkaartOosterzele_Jan2021.pdf