Melle:Groen wil duidelijke informatie en echte inspraak voor de Mellenaars bij de fusieplannen

Inwoners van bij de start informeren en betrekken

Eind 2021 werd na herhaaldelijke vragen van Groen duidelijk dat de Melse burgemeester graag een fusie wil opzetten tussen Melle, Merelbeke, Oosterzele en Destelbergen, de vier gemeenten van politiezone ‘Regio Rhode en Schelde’. Op de gemeenteraad van februari 2022 werd groen licht gegeven om hierover verkennende gesprekken op te starten.

Tijl De Witte (Groen Melle): ‘Wij vroegen daarbij om de inwoners duidelijk te informeren én te betrekken, maar behalve één berichtje over de opstart van die gesprekken is daar niets van in huis gekomen. Vier maanden later weten de Mellenaars nog steeds niet of die gesprekken al hebben plaats gevonden of wat eventueel het resultaat is. Er wordt ook op geen enkele manier gevraagd naar de mening van de Mellenaars zelf, dat is toch geen serieuze manier van werken!’

Fusie biedt kansen, maar moet gedragen zijn door de inwoners

Een fusie van Melle met een of meerdere buurgemeenten brengt een aantal uitdagingen met zich mee, zoals o.a. de uitbouw van toegankelijke dienstverlening in de verschillende woonkernen, de integratie van de administratie en het bestuur en zeker ook de aandacht voor de wijkidentiteit. Het biedt uiteraard ook mogelijkheden omdat het bestuur dan meer slagkracht en een sterkere positie in de regio heeft. Daarnaast biedt een fusie ook kansen om bv. een wijkgericht beleid uit te bouwen of nog meer groen en open ruimtes te bewaren.

Groen Melle: ‘We denken wel dat zo’n fusie pas écht kans op slagen heeft als de inwoners hier voldoende bij betrokken worden en dat start natuurlijk met het geven van duidelijke en objectieve informatie. Wat houdt zo’n fusie van gemeenten in? Welke voor- en nadelen zou dit hebben voor de inwoners, de dienstverlening, het bestuur van de gemeente … enz.?’
De Mellenaars zijn natuurlijk ook geïnteresseerd om te weten hoe de verkennende gesprekken verlopen. Wordt daarbij vooral naar Merelbeke gekeken als mogelijke fusiepartner of zijn er ook andere gemeenten die interesse hebben? Veel vragen waar tot nu toe nog geen antwoord op is gekomen.

Inwoners mee laten beslissen over de financiële bonus 

De Vlaamse overheid probeert gemeenten te overhalen tot een fusie met een financiële bonus tot maximaal € 500 schuldverlichting per inwoner. Bij een fusie tussen bv. Melle en Merelbeke zou er op die manier ruim 18 miljoen euro financiële ruimte vrijkomen.

Groen Melle: ‘Wij vinden een objectieve argumentatie – waarom een fusie een goede zaak zou zijn – veel belangrijker dan het financiële aspect. Maar aangezien die bonus er toch zou zijn, is het voor ons logisch dat de inwoners ook voorstellen kunnen geven waaraan dat geld prioritair zou moeten besteed worden. Hoog op ons prioriteitenlijst staan alvast mobiliteit met veilige fiets- en voetpaden, dienstverlening dicht bij huis en het rekening houden met de noden en behoeften van alle inwoners (jong of iets minder) bij het besturen van onze gemeente.

Kans op fusie vergroten? Inwoners betrekken!

Groen Melle roept het gemeentebestuur op om de inwoners te betrekken bij de fusieplannen door hen duidelijke informatie en echte inspraak te geven.

Tijl De Witte: ‘Als het onze gemeente echt menens is met die fusieplannen, dan is het niet meer dan logisch dat de Mellenaars daar ook ‘hun gedacht’ over kunnen zeggen. Als dit alleen maar boven hun hoofd of ergens weggestopt in een vergaderzaaltje wordt beslist, dan zal hier weinig draagvlak voor zijn – en we willen toch niet eindigen met een mislukte fusie zoals Mechelen en Boortmeerbeek?’