Afscheidnemend directeur Marc De Groote (rechts) met zijn vervanger Kurt Van Maldergem

Afscheidnemend directeur Marc De Groote blikt terug op 45 jaar in het onderwijs: “Zottegem verandert, dus ook haar scholen”

De voorbije weken stonden voor Marc De Groote, directeur van de basisschool Sint-Barbaracollege in Zottegem, in het teken van afscheid nemen. Hij gaat vanaf september met pensioen en blikt terug op een carrière in het onderwijs van liefst 45 jaar.

Hij startte hij zijn loopbaan in het OLV van Deinsbekecollege (huidig “Collegium”gebouw in de Kasteelstraat) als leraar met een brede waaier aan interesses. Naast onderwijzer, hoofdzakelijk in het eerste leerjaar, was hij ook vrijgestelde navormer en pedagogisch begeleider, medewerker pedagogische commissies, coördinator bijscholingen, initiatiefnemer ‘Horen, zien & doen’ en Centrum voor audiovisuele vorming en informatietechnologie, voorzitter kinderfilmclub KIFI, vakbondsvoorzitter en auteur van didactische publicaties.

“De uitdagingen waren de laatste jaren niet klein: vergrijzing en een lerarentekort, de tweedeling van de maatschappij tussen jong-oud, autochtoon-allochtoon, hoogopgeleid-laag, rijk-arm”, aldus Marc De Groote. “De kansenongelijkheid, de voortdurende technologische ontwikkeling en digitalisering, de continue vernieuwing van de leerinhouden, de onderwijsgeldstromen, de zij-instromers, het groeiend gebrek aan regie van de overheid, het nieuwe opvoeden… Ik zag in mijn schoolloopbaan van 45 jaar veel veranderen en die veranderingen lijken steeds sneller te gaan. De maatschappij muteert en dus ook het onderwijs. Zottegem verandert, dus ook haar scholen.”

“Ik zag gelukkig ook heel wat in positieve zin zien veranderen in het onderwijs: meer visie en efficiëntie, leraren zijn kundiger en bekwamer geworden, meer financiële middelen en een betere infrastructuur, meer didactisch materiaal en logistiek, meer inspraak en overleg en ruimte voor meer persoonlijke vrijheid. Op pedagogisch vlak ging geen jaar voorbij zonder nieuwe leerplannen, werkplannen en handboeken. Het innoveren werd het visitekaartje van het Sint-Barbaracollege. Een van de meest tastbare veranderingen is ongetwijfeld de digitalisering, deels een zegen, soms een vloek. Audiovisuele media en computer deden begin de jaren negentig schoorvoetend hun intrede en zorgden voor een onhoudbare wervelwind. We waren er steeds als de kippen bij! Samen met de digitalisering kwamen er echter ook praktische problemen zoals continue opleidingen, een financiële indigestie, technisch vernuft en extra planlast, om nog niet te spreken over de vele zegeningen van de ‘zogenaamde’ sociale media en de fastfoodcommunicatie… Ik bleef mij verwonderen én met grote waardering over de manier waarop mijn schoolteam er steeds in lukte om deze media te implementeren, bijna een wereldwonder!”

“Doorheen de jaren kreeg naast de zaakvakken de kennis van de maatschappij en het muzische aspect zijn verdiende plaats in het schoolgebeuren. Veel aandacht ging uit naar het beschouwende aspect: menig schilder, illustrator, beeldhouwer, schrijver, striptekenaar, dichter, muzikant, zanger, danser, acteur, ontwerper, graffitispuiter, circusartiest… kwam over de vloer in het Sint-Barbaracollege! En het werkte aanstekelijk! Doorheen de jaren werden schitterende evenementen georganiseerd door zijn ijverig schoolteam zoals kerst- en paasevocaties, grootouderfeesten, sintfeesten, stoeten, sportmanifestaties… waarbij ieder kind “artiest” was, wat het zelfbeeld onbetwistbaar ten goede kwam. Maar ook kleinschalige initiatieven, het verplichte 3×6 museumbezoek, toonmomenten, weekopeningen en -sluitingen,… zorgden steeds voor een niet te beschrijven intimiteit en verbondenheid door kunst in al zijn facetten. Het realiseren van “Klas van toen” en een heus “CoBrA-museum” met kunstatelier in de afdeling Trapstraat zijn een voorlopig orgelpunt naast het geven van ruimte voor eigen visie, passie en talent.”

Bij het einde van mijn lange onderwijsloopbaan bedank ik leraren, leerlingen, ouders en IEDEREEN die bij zijn schoolgebeuren betrokken is voor de fijne samenwerking, de mooie tijd en de ondersteuning die ik mocht ervaren zoveel jaren lang. Ik deed mijn opdracht en keuze met veel liefde en overgave vanuit een maatschappelijk engagement en kreeg veel dankbaarheid en genoegdoening terug. Ik kan de school achterlaten met een gerust hart. Op 1 september a.s. neemt Kurt Van Maldergem, huidig zorgcoördinator, de fakkel over als directeur van het Sint-Barbaracollege. Meester Kurt liep school in het OLVCollege en kwam reeds in 1993 in dienst in het toenmalige OLV van Deinsbekecollege, later het Sint-Barbaracollege. Hij deed in eigen school een brede ervaring op als leraar, zorgcoördinator, pedagogisch beleidsondersteuner, mentor en participant in de overlegorganen. Wie Kurt kent, weet dat hij een warme persoonlijkheid is, aimabel, verbindend en inspirerend met een groot hart voor het Sint-Barbaracollege.”