Emotioneel afscheid tijdens promotieviering zesdejaars Sint-Barbaracollege

Op dinsdagavond 28 juni werd sfeervol afscheid genomen van een lichting zesdejaars in de H.-Hartkerk. Directeur Marc De Groote keek samen met zijn oudste studenten van de basisschool even terug in de tijd waarbij mooie herinneringen boven kwamen.

“Maar onderwijs gaat vooral over de toekomst, het gaat over een goed welbevinden en betrokkenheid, over veerkracht en de zoete smaak van het leren”, aldus de afscheidnemende Marc De Groote. “Tijdens het bezinnend moment wenste voorzitter Hans Vandenholen alle leerlingen veel geluk in verbondenheid en vertrouwen naar wat hen te wachten staat. Daarna kregen de zesdeklassers hun getuigschrift basisonderwijs uit handen van de directeur en aangemoedigd door hun juffen Soetkin, Magalie en Febe. Bovenop kregen ze mee om de zomervakantie te overbruggen: een groepsfoto, een schoolkalender, een DVD met de montage van hun videoclips. Ten slotte dankte directeur De Groote alle aanwezige leraars voor hun inzet, inbreng en geduld om het steeds zo goed mogelijk te willen doen. De afscheidnemende leden van het oudercomité werden geprezen voor hun jarenlange ongemeten inzet. Niet zonder de ouders te danken voor het vertrouwen in onze school en de leerlingen veel succes te wensen bij hun verdere studiekeuze werd afscheid genomen. Het ga je goed!”