Gemeenteraadsleden Oosterzele nog niet op verlof door extra gemeenteraad: Door vergetenheid bestuur

Op 7 juli staat er een bijkomende gemeenteraad gepland voor de Oosterzeelse raadsleden. Oorzaak is de klacht van Groen Oosterzele tegen een opheffing van enkele gemeentewegen door de heraanleg van de N42. “Sommige bezwaren stonden gewoon niet op de agenda”.

Op de gemeenteraad van 21 juni werd de ‘Definitieve vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de N42’ na een openbaar onderzoek ter stemming gebracht. Steven Verstuyft, raadslid en voorzitter van Groen, merkte op dat het aantal bezwaren, en de weerlegging ervan, niet genotuleerd stonden. De voorzitter beweerde echter dat er geen bezwaren werden ingediend. De Groen-raadsleden protesteerden aangezien onder andere zijzelf bezwaar hadden aangetekend. Ondanks dit euvel werd het agendapunt door de meerderheid goedgekeurd

“In de loop van afgelopen week realiseerde het gemeentebestuur zich dat ze hier wel degelijk in de fout zijn gegaan. Verschillende bezwaarschriften van Oosterzelenaars kunnen niet zomaar als onbestaand noch als niet ingediend behandeld worden”, zegt Steven Verstuyft. Intussen werden de raadsleden van Groen op de hoogte gebracht over het aanzienlijke aantal bezwaren en de weerlegging ervan. En ze kregen de vraag of ze zich in deze ‘oplossing’ konden vonden. Niet dus. “Het gaat om een schending van de procedure waar we ons niet zomaar bij neerleggen. We vroegen en kregen dus een nieuwe gemeenteraad om dit punt volgens de regels ter stemming te brengen”, klinkt het.

Op woensdag 7 juli komt de gemeenteraad dus opnieuw bijeen” “Jammer, want door een foute voorbereiding en geklungel eist dit agendapunt nu reeds drie raadszittingen. Eerst werd een foutieve kaart gebruikt als basis om de gemeenteraad in te lichten, dan werden op een volgende gemeenteraad een eerste reeks bezwaarschriften niet behandeld en op de laatste gemeenteraad werd een tweede reeks bezwaarschriften doodgezwegen.” (bron HLN)

.