© Politie Zottegem (Facebook)

Minder geweld, winkeldiefstallen en inbraken in Zottegem. Maar ook: “Overdreven snelheden zijn verontrustend”

Tijdens de gemeenteraad van mei gaf de politie van Zottegem een uitgebreide toelichting over hun werking en enkele belangrijke veiligheidscijfers. Ze gaven woord en uitleg bij de criminaliteits- en verkeerscijfers in Stad Zottegem.

“Het politiekorps zorgde voor een duidelijk overzicht van alle veiligheidscijfers in onze stad. Deze cijfers zorgen ervoor dat we de vinger aan de pols kunnen houden op het vlak van veiligheid. In Zottegem ijveren we voor een veilige stad. We doen grote inspanningen om criminaliteit in onze stad te bannen, en hanteren een kordate aanpak bij criminele feiten. Onze politiediensten spelen hierbij een cruciale rol en verdienen ons grootste respect”, zegt burgemeester Evelien De Both (N-VA). “Maandelijks zitten we tijdens het lokaal veiligheidsoverleg samen met de politie om veiligheidsacties te bespreken en prioriteiten vast te leggen. De cijfers van het politiekorps omvatten de belangrijkste criminaliteits- en verkeerscijfers. Per categorie worden  59 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen met elkaar vergeleken aan de hand van drie parameters: absolute cijfers, feiten per 1 000 inwoners en een score in de rangschikking. Een score van 59/59 betekent dat je als stad of gemeente het beste scoort in die categorie en dus het minste aantal delicten moest optekenen. Een score van 1/59 betekent dat je de slechtste leerling van de klas bent.”

De cijfers

Geweld in publieke ruimte: 3,9 feiten op 1 000 inwoners. Sinds 2019 daalde het aantal persoonsdelicten zoals slagen en verwondingen enorm. De politie tekende 104 feiten op in 2021, in 2019 werden we nog met 193 gevallen geconfronteerd.

Winkeldiefstallen: 12 feiten op 1 000 inwoners. Het aantal winkeldiefstallen daalde sterk in vergelijking met vorige jaren. In 2019 werden er nog 33 diefstallen gemeld en in 2020 waren dat er zelfs 40. De daling van het aantal winkeldiefstallen zal in grote mate te wijten zijn aan het feit dat de winkels gedurende de coronaperiode verplicht de deuren moesten sluiten.

Inbraken: Ook dit cijfer kent een forse afname sinds 2019, toen er nog 48 feiten plaatsvonden in Zottegem. In 2021 waren dit nog 26 feiten, waarmee Zottegem ook hier een mooie plaats bemachtigt met de 48ste plaats.

Autodiefstallen: Het cijfer bij autodiefstallen stagneert al enkele jaren. Ook dit jaar waren er 3 autodiefstallen op grondgebied Zottegem.

Fietsdiefstallen: In deze categorie tekende de politie een stijging op. In 2021 vonden 64 feiten plaats, tegenover 25 en 43 in respectievelijk 2020 en 2019. Deze diefstallen gebeurden voornamelijk in de stationsbuurt.

Verkeersongevallen: Het aantal verkeersongevallen blijft helaas gelijk. Veel van die ongevallen zijn te wijten aan overdreven snelheid en het gebruik van de gsm achter het stuur. Een andere belangrijke oorzaak van deze ongevallen is alcohol in het verkeer.

Totaal geflitste voertuigen: Op één jaar tijd werden bijna 3 400 wagens geflitst. Vooral in de Oombergenstraat, de Buke, de Tweekerkenstraat en de Gentse Steenweg werden veel bestuurders betrapt op te snel rijden.

Actieplan

“Deze cijfers bewijzen hoe hard het politiekorps zich inzet. Enkele cijfers laten nog heel wat ruimte tot verbetering, daarom zaten we de laatste tijd ook niet stil. Om de stijgende fietsdiefstallen het hoofd te bieden heb ik in samenspraak met NMBS en politiediensten actie ondernomen. De fietsenstalling aan de voorkant van het station werd flink onder handen genomen. De muren voor de fietsenstalling zijn afgebroken zodat zowel de sociale controle als de controle door de politie vlotter verloopt. Deze aanpak zorgt ervoor dat de veiligheid aan de stationsbuurt opgekrikt wordt. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheid om mobiele camera’s te plaatsen aan de achterkant van het station. Tot slot zorgen we ook voor de opvolging van een nieuwe fietsenstalling aan de achterkant van het station. Hier zal gewerkt worden met permanente camera’s wat de kans op diefstallen verlaagt. We blijven in nauw overleg met NMBS en dringen erop aan dat zij snel werk maken van deze verbouwingen”, verduidelijkt burgemeester De Both. “Enkele andere cijfers verontrusten mij enorm. De overdreven snelheden die in Zottegem opgemeten worden, kunnen niet door de beugel. Te snel rijden brengt andere weggebruikers in gevaar en is een vorm van asociaal gedrag. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Ook drinken en rijden kunnen we écht niet aanvaarden, we hanteren een nultolerantie tegenover alcohol in het verkeer. Elke vorm van criminaliteit keuren wij af, en elk delict is er één te veel. Er zijn zeker enkele werkpunten waar we de komende jaren samen met de politiediensten verder op inzetten maar globaal kunnen we stellen dat onze stad op heel wat vlakken goed scoort. Zottegem is een veilige stad om te leven en te bezoeken.”