Alternatieve Big Jump in plonsbadje in Zwalm

Gezelligheid troef op alternatieve Big Jump in Zwalm

Op zondag 10 juli deden 32 deelnemers mee aan de Big Jump in Zwalm. Ze deden dit om meer aandacht te vragen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van onze waterlopen. De gemeente Zwalm, Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen (BC VlAr) en Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) sloegen de handen in elkaar om er een sfeervolle en leerrijke ervaring van te maken. Dit alles onder het goedkeurend oog van Big Jump-initiatiefnemer Good Planet. Onder de aanwezigen de Zwalmse burgemeester Bruno Tuybens en het Groen federaal parlementslid Stefaan Van Hecke (Merelbeke) 

Enkele dagen voor de geplande jump bleek uit tests dat de waterkwaliteit in de vijver van Klein Zwitserland onvoldoende garantie bood om veilig te jumpen. Daarom koos de organisatie voor een ludiek alternatief met een plonsbad en een ballenbad. Dat leverde enkele prachtige foto’s en leuke momenten op. Ook de infoborden over waterkwaliteit en de verschillende infostands van deelnemende organisaties waren een schot in de roos.

“We zijn heel blij dat zoveel deelnemers en toeschouwers onze bezorgdheden over de waterkwaliteit delen. Ondanks de aanpassing was het een heel gezellig evenement”, zegt medeorganisator Francia Neirinck, schepen van Natuur en Milieu in Zwalm. “Springen in de vijver zou een onverantwoord gezondheidsrisico met zich meegebracht hebben. Veiligheid voor alles.”

Tijdens de Big Jump zorgde de band Picking Combo voor een zwoele sfeer en genoten de aanwezigen van de mooie omgeving en het terras van Klein Zwitserland. De organisatie had een verrassing in petto voor al wie zich duurzaam verplaatste naar de Big Jump. Wie met de fiets kwam kreeg een gratis drankje aangeboden.

Joost Elet van MOW is tevreden dat er op zoveel plekken aandacht was voor de waterkwaliteit: “Niet enkel hier in Zwalm, maar over heel Europa sprongen duizenden deelnemers in het water voor een betere waterkwaliteit. Er is dus duidelijk een draagvlak. We blijven elk jaar springen, al zeker tot we de minimale normen voor waterkwaliteit behalen, zoals door Europa opgelegd.”

“Overheidsinstanties die de gescheiden rioleringsstelsels moeten realiseren, verdienen ten volle onze steun”, vullen Karel De Vuyst en Veerle Van Der Kelen van BC VlAr aan. “Waar nodig zijn IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) een noodzakelijke oplossing die goed gemonitord moet worden. Men moet dringend prioriteit maken van waterkwaliteit door meer mensen en middelen ter beschikking te stellen.”