Herzele huldigt acht Duurzame Helden

Naar aanleiding van de vijfde editie van de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht brengt, bracht Herzele hulde aan haar Duurzame Helden.

De focus ligt dit jaar op duurzame helden die bijdragen aan een belangrijk basisprincipe van de Agenda 2030: LAAT NIEMAND ACHTER. Dit principe staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien, een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en te verzekeren dat ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving mee kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

“Het is een breed thema dat alle vlakken van de maatschappij aansnijdt. Daarom hebben we er in Herzele voor gekozen om Duurzame Helden te nomineren die op eender welke manier ervoor zorgen dat niemand achter blijft, dat er inclusie en gelijkheid is”, aldus Heidi Knop, schepen van Duurzame Ontwikkelingssamenwerking.

In het bijzijn van vrienden, familieleden en sympathisanten, goed voor zo’n 80 aanwezigen, werden donderdagavond 22 september maar liefst acht Herzeelse Duurzame Helden gehuldigd. Het gaat om de vrijwilligers van het Digitaal Infopunt, OKAN-leerkracht Sharon De Kerpel, Telefoonster Eliane Vereeken, Mandy Matthys van Zonder Honger Naar Bed in Herzele en vier sportclubs die G-Sport aanbieden: Judoclub Herzele, KVC De Toekomst Borsbeke, Move-It Dansclub en Schermclub Excalibur.

“Eén voor eén zorgen zij er elk op hun manier voor dat in Herzele niemand achtergelaten wordt. Zo dragen de vrijwilligers van het Digitaal Infopunt bijvoorbeeld bij aan digitale inclusie terwijl Eliane Vereeken telefoneert in de strijd tegen eenzaamheid. Mandy Matthys gaat met haar Facebookpagina ‘Zonder Honger naar Bed in Herzele’ de strijd aan tegen armoede en OKAN-leerkracht Sharon De Kerpel zorgt ervoor dat anderstaligen zich snel welkom voelen in de klas. Daarnaast zorgen de vier Herzeelse sportclubs ervoor dat dankzij hun aanbod van G-sport ook jongeren en volwassenen met een beperking deel van de club zijn en kunnen sporten. Lokaal bestuur Herzele is deze inwoners en sportclubs ontzettend dankbaar voor hun onvoorwaardelijke inzet. Dankzij hen krijgt iedereen in onze gemeente een gelijke kans!”