De Bron Zottegem: 1400 euro voor Stichting Alzheimer

Onlangs konden sympathisanten bij De Bron Zottegem cupcakes en chocomousses bestellen en kopen ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Deze actie is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden binnen vzw De Bron.

Alzheimer (en alle andere vormen van dementie) ligt vzw De Bron na aan het hart. De medewerkers binnen de organisatie worden immers hiermee dagelijks geconfronteerd en daarom probeert De Bron Zottegem dan ook op verschillende manieren haar steentje bij te dragen. Daarnaast ondersteunt vzw De Bron ook de werking van het Praatcafé Dementie en worden er infoavonden georganiseerd in het eigen lokaal dienstencentrum aan de Marie Popelinstraat. Door het paramedisch team en het keukenteam van De Bron werden maar liefst 570 cupcakes en 1110 chocomousses gemaakt. Deze actie zorgde voor een opbrengst van 1.400 euro die integraal geschonken wordt aan de Stichting Alzheimer Onderzoek.