Deken Hans zondag naar Aalst, weekendmissen afgelast, nog geen witte rook voor opvolger

Op zondag 9 oktober ll. heeft Zottegem met een plechtige dankviering en receptie afscheid genomen van E.H. Hans Vandenholen (58) die na 30 jaar pastoraal werk, waarvan 12 jaar als pastoor-deken, zijn geboortestad moet verlaten. Op 11 juli ll. werd hij namelijk benoemd tot de nieuwe pastoor-deken van Aalst, waar hij zondag e.k. 23 oktober om 15 uur in de Sint-Martinuskerk aan het Priester Daensplein door de Gentse bisschop Lode Van Hecke zal aangesteld worden. Deze plechtigheid zal ook een Zottegems tintje hebben want de viering zal opgeluisterd worden door het Kinder- en Jeugdkoor Bevegem en door het Aalsterse kerkkoor waarbij leden van de Zottegemse parochiale koren mogen aansluiten.

SLECHTS TWEE WEEKENDMISSEN

Naar aanleiding van deze aanstellingsceremonie zullen in Zottegem bijna alle vaste weekendmissen geannuleerd worden. Alleen de wekelijkse avondmis om 17 uur in de kerk van Bevegem zal op zaterdag 22 oktober doorgaan. In de dekenale centrumkerk is er op zondag 23 oktober om 10 uur één misviering, in plaats van normaal een vroegmis om 8u30 en de hoogmis van 11 uur. De eucharistieviering met aanstelling van E.H. Hans Vandenholen tot pastoor-deken van Aalst zal online kunnen bekeken worden (ook nog de dagen en weken nadien) via facebook com/dekenaat.zottegem.

Intussen blijft het een open vraag wie E.H. Hans Vandenholen aan het hoofd van het dekenaat Zottegem zal opvolgen. Aangekondigd werd dat het bisdom hierover in september zou communiceren maar dit is niet gebeurd. Dit betekent naar verluidt dat het helemaal niet zeker is dat E.H. Hans Vandenholen komend weekend voor de laatste keer in Zottegem zal voorgaan en dat het niet uitgesloten is dat hij, in afwachting van de komst van een opvolger en indien te combineren met zijn pastorale taken in Aalst, naar Zottegem zal komen afgezakt om ook hier nog een kerkdienst (een uitvaart, de speciale gebedsdiensten op Allerheiligen) te leiden.