Gemeente Lierde zet volop in op duurzame energie en energiebesparing.

De gemeente Lierde zet al jaren in op duurzame energie en energiebesparing. Getuige daarvan de zonnepanelen op het gemeentehuis en het OC De Lier, het warmtepompsysteem in OC De Lier, de uitstekende isolatiegraad van o.m. de gemeentelijke kleuterschool…
De stijgende energieprijzen nopen het bestuur er toe om deze omslag naar duurzamere energie te versnellen. Ook de gemeente Lierde voelt immers de stijgende energieprijzen en voegt daarom enkele maatregelen in.

Centrale verwarming een graadje lager.

In de gemeentelijke gebouwen werd de centrale verwarming lager gezet tijdens de werk- en openingsuren en op een minimumtemperatuur buiten de werk- en openingsuren.
Aanvullend werd de temperatuur van de douches in de sporthal en op het sportpark verlaagd.
Tevens werden een aantal intelligente stuursystemen van de klimatisatie-infrastructuur geïnstalleerd.

Lichten enkel laten branden als er iemand aanwezig is.

Aan de medewerkers werd gevraagd extra waakzaam te zijn m.b.t. de verlichting. Verlichting is enkel noodzakelijk indien er iemand aanwezig is en het lichtvolume onvoldoende.

Slimme verplaatsingen.

De medewerkers van het bestuur plannen zoveel als mogelijk de noodzakelijke verplaatsingen en beperken deze tot datgene wat noodzakelijk is in het kader van de uit te voeren taken.

Verder inzetten op verledding straatverlichting.

De straat- en monumentverlichting is op dit ogenblik reeds voor 40 % verled. Het investeringsprogramma om tegen 2030 alles verled te hebben, blijft integraal lopen. Aan Fluvius wordt gevraagd dit investeringsprogramma zelfs te versnellen.

Doven straatverlichting.

In samenspraak met Fluvius en 5 omliggende gemeenten (Geraardsbergen, Bever, Brakel, Herzele en Zottegem) werd beslist om de straatverlichting in het beheer van de gemeenten ’s nachts te doven.
Vanaf 29 oktober zal de openbare verlichting van zondagavond t.e.m. donderdagavond volledig worden gedoofd tussen 23u en 5u. Op vrijdag- en zaterdagavond blijft de verlichting branden. In praktijk komt dit er dus op neer dat de openbare verlichting op zondagavond 30 oktober voor het eerst zal uitgaan om 23 uur.
Duisternis wordt veelal geassocieerd met gevaar en het veiligheidsgevoel gaat er op achteruit. Doch is er geen reden voor paniek. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn.

In elk geval zal de gemeente in samenwerking met de politiezone Geraardsbergen/Lierde de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw opvolgen.

Resultaat op korte en lange termijn.

Door de invoer van bovenstaande maatregelen hoopt het gemeentebestuur de energiefactuur betaalbaar te houden. Deze maatregelen zouden op korte termijn reeds resultaat moeten geven
maar de gemeente denkt ook op lange termijn en bekijkt welke maatregelen er nog kunnen worden genomen. Zo wordt nu al nagedacht over slimme energie in de toekomstige projecten van het
gemeentebestuur, m.n. het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Maria-Lierde en het vernieuwde recreatiepark.

lees ook: https://www.nuus.be/2022/10/18/geraardsbergen-bever-brakel-lierde-herzele-en-zottegem-doven-s-nachts-de-straatverlichting