Leer ‘neen!’ zeggen tegen verslavende middelen

MEGA-project moet leerlingen basisonderwijs weerbaar maken

Geraardsbergen. Veilig op internet, info over alcohol en druggebruik, kennismaking met politie… donderdagavond 27 oktober kwam het allemaal aan bod in jeugdcentrum De Spiraal. Ouders van leerlingen van de derde graad basisonderwijs werden er immers uitgenodigd om kennis te maken met het M.E.G.A. (Mijn Eigen Goede Antwoord) project, een programma dat zesdeklassers leert ‘neen’ zeggen tegen verslavende middelen. 

Traditioneel start het MEGA-project met een informatieavond. Deze vond op donderdag 27 oktober plaats in jeugdcentrum De Spiraal en lokte opnieuw tal van geïnteresseerden. Naast inlichtingen over de inhoud van het project kregen ouders de mogelijkheid om kennis te maken met de deelnemende partners: Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde, stad Geraardsbergen, gemeente Lierde, de scholen, Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG), NMBS en Huis van het kind Geraardsbergen.  

Ook dit jaar waren er 2 workshops rond ‘prestatiedruk/stress’ en ‘gamen/schermtijd’. Via een groepsgesprek konden ouders hier hun ervaringen met elkaar delen.  

Inhoud van het pakket
Het MEGA-pakket bestaat uit een lespakket van enkele sessies. De MEGA-agent neemt zelf 2 lessen voor zijn rekening, de rest wordt door de leerkracht of de andere partners gedaan. De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en risicovolle uitdagingen én het efficiënt leren contacteren van nooddiensten. 

Het doel is dat de leerling kritisch kan zijn over allerlei thema’s en zijn/haar eigen mening hierover kan formuleren. Wij willen hen vooral aanleren om zich in concrete situaties weerbaar op te stellen en voldoende zelfvertrouwen te tonen’, verduidelijkt MEGA-agent Bart Van Mulders. Het MEGA Project wordt afgesloten met een heuse MEGA-fuif uitsluitend voor de leerlingen zelf. De bedoeling hiervan is kinderen te laten ervaren dat het mogelijk is om plezier te maken en zich goed in zijn/haar vel te voelen zonder gebruik van verslavende genotsmiddelen.