Trage weg in Nederhasselt tussen dorp en school wordt verbreed met meer comfort voor fietsers

Op de gemeenteraad van oktober in Ninove werd de heraanleg van de trage weg tussen het dorp van Nederhasselt en de school op de steenweg goedgekeurd. De trage weg tussen de Reaalstraat en Geraardsbergsesteenweg wordt opnieuw 1.5 meter breed zoals aangegeven in de officiële Atlas der Buurtwegen en krijgt een comfortabele laag om te fietsen.

Op het tracé van meer dan 1km wordt de weg deels verplaatst naar de zijde van een landbouwperceel waar die vroeger middendoor ging. Enkele aangelanden maakten bezwaar voor de verbreding uit vrees voor privacy. De stad gaat na of ze bij de heraanleg geen haag kan plaatsen om hier aan tegemoet te komen.

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel wijst alvast op het belang van deze trage weg. “We maken een veilige en comfortabele verbinding tussen het dorp van Nederhasselt en de school, weg van de drukke Van der Schuerenstraat. We zorgen voor meer comfort voor de schoolgaande fietsers met halfverharding.”

©Sophie Richez – Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer

Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer bedankte het stadsbestuur voor de inspanningen voor de trage wegen en vroeg om zeker bewegwijzering te voorzien. “Niet alleen voor de wandellussen maar ook voor alle trage wegen op zich. In de buurgemeenten doen ze dat al met plaatsnamen en fietsverbindingen. Het kan het gebruik alleen nog méér aanmoedigen.”